Av Tor Erik Leland:

Tatt i betraktning at Vest-Agder Bondelag begrenser seg til 15 lokallag og like mange lokallagsledere virker selvfølgelig oppmøtet voldsomt. Forklaringen ligger ikke i kommafeil, men at ledermøtet ble arrangert i samarbeid med bondelagene i Aust-Agder og Telemark samt landbrukets samarbeidsråd på Agder. Dette medførte at også sørlandske tillitsvalgte fra Tine, Nortura, Felleskjøpet, Landkreditt og Norsk Landbruksrådgivning ble invitert til bondelagets ledermøte for første gang. Dermed fikk møtet en ny dimensjon som nettverkssamling på tvers av organisasjonene. Oppmøtet fra samvirkebedriftene var rett og slett imponerende, og fra undertegnedes ståsted frister det absolutt til gjentakelse.

Administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein, innledet med sine betraktninger rundt landbrukssamvirkets posisjon og betydning i framtida, før Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse dro oss ut i verden ved å belyse internasjonale handelsavtaler og mulige konsekvenser for norsk landbruk. Resten av dagen ble viet rollen som tillitsvalgt. Medlemssjef Knut Schibevåg i Tine og nestleder Frøydis Haugen i Norges bondelag snakket om sine syn på hva tillitsvalgtrollen innebærer og hvilke forventninger som stilles, før vi avrundet dagen med rapport fra grasrota. Leder Erik Dahl i Bamble bondelag viste oss hvordan de jobber opp mot lokalpolitikerne, og leder Alv Vinjerui og sekretær Reidun Svaland minnet oss på at bondelaget også har en viktig sosial funksjon. Innslagene fra lokallaga var blant møtets desiderte høydepunkt!

Dag to ble hovedsakelig viet den politiske situasjonen etter valget og Norges bondelags kommende kursopplegg for lokale tillitsvalgte, stødig lagt fram av Frøydis Haugen og Birte Usland, det sørlandske innslaget i styret i Norges Bondelag. Et mangfoldig program til tross, det viktigste av alt er det som skjer utenom programmet da lokale tillitsvalgte kan treffe kolleger og løse både verdensproblemer og nabokonflikter. Arrangørene takker med dette alle deltakere! 

Blant deltkerne fant vi  f.v. Frøydis Haugen, Birte Usland og Inger Johanne Sveen.
Alle tre jentene med sentrale posisjoner i Norges Bondelag. ( fotograf: ukjent )

 


Lokallagsledern i Vennesla, Alv Vinjerui - og Reidun Svaland (fra samme lokallag )
gjør sine siste forberedelser før de begge to holder et flammende og interresant  
foredrag fra hovedscenen. Et foredrag i tekst og bilder. Innlevelse og presisjon.
(foto: tor erik leland )

 


Ingvill Jørgensen, fra Nortura, var hjertelig tilstede på ledermøtet. ( foto: tor erik leland )

 


Den alltid smilende og positive karen fra Arendal, Roy Vidar Svendsen (t.v.) var mer enn fornøyd med måltidet han fikk servert. ( foto: tor erik leland )