Bondelaget i vårt fylke la ned store ressursar i samband med årets valkamp.Dei fleste stortingskandidatane vart m.a. invitert med på gardsbesøk. Alle partia, bortsett frå KrF, takka høfleg ja til denne invitasjonen.

- Dette var ein viktig arena for oss for å få informert sentrale politikarar om utfordringer i næringa vår, og det var samstundes ei viktig "vaksenopplæring" for våre komande folkevalde på Løvebakken seier Ulltveit.

Sentrale politikar frå både Ap og Sp uttalar seg rimeleg klart i eit intervju med NRK, få timar etter at valresultatet var klart.

Eit intervju som så avgjort bør gjeve von om både optimisme og framtidstru for ei hardt pressa næring:

https://www.nrk.no/.../bondene-har-store-forventninger...

Trygve Slagsvold Vedum er klar til å innfri løftene om bedre økonomi for bøndene:

– Det er målet mitt. Vi blir sårbare uten egen matproduksjon. Og så ser man, som for eksempel i mitt hjemfylke, at det er enormt med arbeidsplasser i tillegg til at det gir mat og beredskap.

Arbeiderpartiet er like klare på at de vil bedre økonomien til bøndene.

Landbrukspolitisk talsperson, Nils Kristen Sandtrøen, sier bøndene har god grunn til å forvente mer.

– De som lever av å produsere mat i Norge og gjør den viktige jobben på vegne av oss alle, kan vente å få høyere inntekter, sier han