To fylkesbondelag + Landbruksråd Agder inviterer med dette til:

Ledermøte/nettverkssamling 2019:

Hvor:     Scandic Sørlandet Hotell, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Når:       Fredag 22. nov kl. 12.00 – Lørdag 23. nov. kl. 13.00

Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser.

OBS!:
Fredag fra kl. 10.00 til ca. kl. 12.00 gjennomfører Bondelagene ekstraordinært og konstituerende årsmøte, som et ledd i sammenslåing av de to fylkeslagene til ett Agder Bondelag. Agder Bondelag skal være operativt
1. januar 2020.
Dere som ikke er formelle årsmøtedelegater, er velkomne som gjester i møtet!

 

Program fredag – «Bondelagsdagen»:

kl. 12.00:      Oppmøte og lunsj

Kl. 13.00:      Velkommen og kort presentasjonsrunde

Kl. 13.15:      Rikets tilstand – sett fra Norges Bondelag v/Birte Usland. God tid til spørsmål og synspunkter

Kl. 14.30:     Landbrukets Dag på Evjemoen – Hva vil vi med messa?
                    v/Torbjørn Bjoraa, daglig leder Landbrukets Dag SA.

Kl. 15.00:      Pause med kake/kaffe/innsjekk og tid til prat

Kl. 15.45:      Kort om Bondelagets juridiske tjenester og standardavtaler v/Amund Johnsrud og Finn Aasheim

Kl. 16.00:     Grunneier/utbygging/avtaler (E18/E39, BaneNor, Vindmøller, bredbånd)    v/Advokat Solveig Løhaugen fra Advokatfirma Wigemyr og Co

 

Kl. 17.15:     Småskala driftsutbygging på Plassen i Vinje v/Aasmund Nordstoga

Kl. 18.00:      Slutt for dagen

Kl. 19.30:      Middag m. musikkinnslag fra Aasmund Nordstoga
 


Sjølvaste landbruksdirektøren, Tore Haugum frå Grimstad, er venta å kaste glans øve
stunda.  Ein omtykt mann - og ein dugande direktør.
Med båe føtene trygt planta
 på jorda. (foto: øystein moi )

 

Program lørdag – «Samvirkedagen»:

Kl. 08.30:     Beredskapsplan for jordbruket i Agder
                        v/Tore Haugom, Fylkesmannen i Agder

Kl. 09.00:      Aktuelle saker fra:

Landkreditt – om personforsikringer v/Odd Sindre Svendsen

Landbruksråd Agder v/Finn Aasheim

TINE v/Arthur Salte

Nortura v/ Tor-Arne Frivold

FKRA v/Mari Eidså

NLR v/ Brit Mjåland

Landbrukstjenester Sør v/?

Tyr v/ Gunnar Bjørndal

Aust-Agder Sau og Geit v/Kåre Blålid

Kl. 10.00:      Utsjekk/Kaffe/Beinstrekk

Kl. 10.30:     Aktuelle saker fortsetter

Kl. 12.00:      Lunsj og hjemreise


Laurdag ettermiddag, etter lange timar i tingsalen, er det nok mange sørlandsbønder
som lengter heimatt til både to - og firbeinte vener. Ekte kjærleik.  (foto: øystein moi )