Stor interesse for leiarmøte på Agder

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Sentrale aktørar i den nasjonale bonderørsla. Birte Usland og Åge Gyland. Du møter dei båe to på leiarmøtet. ( foto: øystein moi

- Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser,slik skriv arrangøren i sin invitasjon til aktuelle deltakarar.

 To fylkesbondelag + Landbruksråd Agder inviterer med dette til:

Ledermøte/nettverkssamling 2019:

Hvor:     Scandic Sørlandet Hotell, Travparkveien 14, 4636 Kristiansand

Når:       Fredag 22. nov kl. 12.00 – Lørdag 23. nov. kl. 13.00

Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser.

OBS!:
Fredag fra kl. 10.00 til ca. kl. 12.00 gjennomfører Bondelagene ekstraordinært og konstituerende årsmøte, som et ledd i sammenslåing av de to fylkeslagene til ett Agder Bondelag. Agder Bondelag skal være operativt
1. januar 2020.
Dere som ikke er formelle årsmøtedelegater, er velkomne som gjester i møtet!

 

Program fredag – «Bondelagsdagen»:

kl. 12.00:      Oppmøte og lunsj

Kl. 13.00:      Velkommen og kort presentasjonsrunde

Kl. 13.15:      Rikets tilstand – sett fra Norges Bondelag v/Birte Usland. God tid til spørsmål og synspunkter

Kl. 14.30:     Landbrukets Dag på Evjemoen – Hva vil vi med messa?
                    v/Torbjørn Bjoraa, daglig leder Landbrukets Dag SA.

Kl. 15.00:      Pause med kake/kaffe/innsjekk og tid til prat

Kl. 15.45:      Kort om Bondelagets juridiske tjenester og standardavtaler v/Amund Johnsrud og Finn Aasheim

Kl. 16.00:     Grunneier/utbygging/avtaler (E18/E39, BaneNor, Vindmøller, bredbånd)    v/Advokat Solveig Løhaugen fra Advokatfirma Wigemyr og Co

 

Kl. 17.15:     Småskala driftsutbygging på Plassen i Vinje v/Aasmund Nordstoga

Kl. 18.00:      Slutt for dagen

Kl. 19.30:      Middag m. musikkinnslag fra Aasmund Nordstoga
 


Sjølvaste landbruksdirektøren, Tore Haugum frå Grimstad, er venta å kaste glans øve
stunda.  Ein omtykt mann - og ein dugande direktør.
Med båe føtene trygt planta
 på jorda. (foto: øystein moi )

 

Program lørdag – «Samvirkedagen»:

Kl. 08.30:     Beredskapsplan for jordbruket i Agder
                        v/Tore Haugom, Fylkesmannen i Agder

Kl. 09.00:      Aktuelle saker fra:

Landkreditt – om personforsikringer v/Odd Sindre Svendsen

Landbruksråd Agder v/Finn Aasheim

TINE v/Arthur Salte

Nortura v/ Tor-Arne Frivold

FKRA v/Mari Eidså

NLR v/ Brit Mjåland

Landbrukstjenester Sør v/?

Tyr v/ Gunnar Bjørndal

Aust-Agder Sau og Geit v/Kåre Blålid

Kl. 10.00:      Utsjekk/Kaffe/Beinstrekk

Kl. 10.30:     Aktuelle saker fortsetter

Kl. 12.00:      Lunsj og hjemreise


Laurdag ettermiddag, etter lange timar i tingsalen, er det nok mange sørlandsbønder
som lengter heimatt til både to - og firbeinte vener. Ekte kjærleik.  (foto: øystein moi )

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Vil innføre «frikort» for permitterte

Våronna står for døren og det er et stort behov for arbeidskraft i landbruket. Nå foreslår Norges Bondelag å innføre et «frikort» slik at permitterte arbeidstakere motiveres til å søke jobb i næringa.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Koronavirus og dyr

Mattilsynet vurderer situasjonen slik at koronaviruset ikke utgjør en fare for dyrehelsen i Norge. Norske dyr utgjør heller ikke en smittekilde for mennesker.

Dette skjer i Agder

Onsdag
15
april

UTSATT på ubestemt tid - Kurs: Biovarme på gården

Hos Preben Gitmark, Gitmark 52, 4790 Lillesand
Onsdag
11
november

Bondelagets Skattekurs i Agder

Scandic Bystranda hotell, Kristiansand

Våre samarbeidspartnere