Sørlandssamlinga 2018

(14.11.17) NORSVIN Agder – Nortura – Geno – TINE Rådgiving – Felleskjøpet Rogaland Agder – Norsk landbruksrådgiving Agder, i samarbeid med Norges Bondelag, Agderkontoret arrangerer Sørlandssamlinga 2018, landbrukstreff for husdyr- og grøntprodusenter på Scandic Sørlandet, Kristiansand 12. – 13. januar 2018.

Også i år har vi lykkes i å hente inn gode foredragsholdere til Sørlandssamlinga. Vi tror samlingen vil bidra til å gi økt faglig kompetanse og i tillegg treffes vi til hyggelig sosialt fellesskap.

Fredag er dagen vi samles til fellesforedrag, om kvelden blir det festmiddag, underholdning, utdeling av "Mi har det greit prisen" og kulturlandskapsprisen VA. Etter den offisielle delen blir det musikk og dans.

På lørdag deler vi forsamlingen i følgende faggrupper: Sau – gris – melk- kjøtt – fjørfe – grønt – økonomi – skog/honning.

Unge bønder ønskes spesielt velkommen
Er du interessert i landbruket, kanskje ser for deg en framtid som matprodusent, kom på Sørlandssamlinga, få inspirasjon.  Er du ung bonde under 30 år blir deltakeravgiften sterkt subsidiert. Påmelding innen onsdag 20. desember.

 

Hvis du har problemer med å få sendt påmeldingsskjemaet, som du finner nederst på siden, kan du kopiere dette- fylle det ut -  og sende det på e-post til:  unni.osland@nortura.no.
 

Jon Leif Eikaas, på bildet til venstre, har alt fått mange påmeldinger. Nå venter han på di påmelding. Det haster.
(foto: øystein moi )

 

Priser
Pris pr. pers. m/overnatting og full pensjon kr. 1890,- tillegg enkeltrom kr. 100,-

 • "Unge bonde" m/overnatting og full pensjon kr. 1390,- tillegg enkeltrom kr. 100,-
 • Dagpakke uten overnatting/middag kr. 530,- pr.dag
 • Middag for de som kun betaler dagpakke kr. 460,-

Husk!
På sørlandssamlinga er det tradisjon for å stille med ektefelle/følge. Fagsamlinger er fradragsberettiget. Etter 20. desember er alle påmeldinger bindende!

Når det gjelder programmet så kan vi også i år servere en meny fra aller øverste hylle:

 

Program fredag 12. januar

 • Kl. 10.00 Innsjekking/registrering
 • Kl. 11.00 Lunsj.
 • Kl. 12.00 Åpning av samlingen ved Jon Leif Eikaas
 • Kl. 12.05 Fylkesmannen, Fylkeskommunene og Innovasjon Norge
  Landbruket på Agder i nåtid og framtid
 • Kl. 12.35 Naturbruksskolene i Agder informerer
 • Kl. 13.15 Per Skorge, Generalsekretær Norges Bondelag
  Markedsregulering/markedsordningene              
 • Kl. 14.00 Trine Vaag, Styreleder Nortura
  Kjøttsamvirkets plass i framtida
 • Kl 14.45 Pause med enkel matservering
 • Kl 15.45 Sigmund Rangen, Norsvin
  Bonde som har vært gjennom en sanering av besetning etter MRSA
 • Kl 16.30 Tor Jacob Solberg  
  Inspirasjonsforedrag
 • Kl. 17.30 Samling for unge bønder
  Håkon Marius Kveken og Tor Jakob Solberg
 • Kl. 20.00 Middag/ Underholdning/ Sosialt samvær og utdeling av «Mi har det greit prisen

Program lørdag 13. januar

Samling i grupper for fagforedrag. Felles kaffe og frukt kl 11.00

klokkeslett

Svinegruppa (møteleder: Knut Helmer Feltstykket)

09.00

Gert Vogntoft - FKRA

10.00

Målfrid Narum Fag- og semin sjef "Nytt fra Norsvin"

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Sigmund Rangen "Slik driver jeg"

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Melkegruppa (møteleder: Mari Friestad)

09.00

Bruksdyrkryssninger, v/ Bengt Egil Elve

10.00

Fôrvurderingssystem v/ Ola Stene

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Fôring v/ Harald Volden

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Kjøttgruppa (møteleder: Hildur Brøvig)

09.00

Metan reduserende tiltak i storfekjøttproduksjon v/ Ola Stene - FKRA

10.00

Dyrehelse, BRSV og BCoV, v/ veterinær Halvor Øiestad

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Klauv – klauvhelse, v/ Bengt Egil Elve - Nortura

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Sauegruppa (møteleder: Birgitta Tjørhom)

09.00

Egil Åmlid -  "Slik driver vi"

10.00

Veterinær Siv Meling – "Hvert lam teller"

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Veterinær Åshild Øritsland Våge – "Haemonchus og Leverikter – rett håndtering avgjørende for søyas produksjon"

13.15

Oppsummering i plenum

klokkesett

Grønt / plantekultur (møteleder: Sigbjørn Leidal)

09.00

Kjøreskader og jordpakking i åker og eng, v/ Trond Børresen, NMBU

10.00

Mekanisk og biologisk jordløsning i tidligpotet, v/ Sigbjørn Leidal, NLR Agder

10:30

Dekktrykk og hjulstørrelser for redusert jordpakking, v/Karstein Henriksen, NLR Agder

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Produksjonsklare jordbærplanter i tunnel og Longcaine bringebær i potter

v/ Karstein Henriksen og Anne Vintland, NLR Agder

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Økonomi (møteleder: Karin H. Nærland)

09.00

Viktige suksesskriterier i landbruket, v/ Peder Skåre, Landkreditt

09.50

Hvordan gikk det økonomisk etter utbygginga? Resultat av undersøkelse, v/ Torleiv Roland

10.35

Slik opplevde jeg fasen etter utbygging, v/gardbruker NN.

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

11.45

Presentasjon av Narve-bygget - billig ammekuløsning, v/ Jørgen Torp NLR Agder

12.15

Hva har vi lært av Grovfôr  2020 – kontroll på grovfôrkostnader, v/ Karin Hansen, NLR Agder

12.45

Hvis jeg blir syk – hva trenger jeg av personforsikringer? v/ Hild Osa, Landbruksforsikring

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Skog / Honning (møteleder: Frank Bjerg Sigvaldsen)

09.00

Bedre Skog, v/ AT skog

11.00

Pause kaffe med frukt (sjekke ut av rom)

12:45

Honning - et marked med muligheter, v/ Honningsentralen

13.15

Oppsummering i plenum

klokkeslett

Unge bønder

 

Følger de foredrag som er av interesse for hver enkelt.

13.30

Lunsj og hjemreise

 

Påmeldingsskjema:
Ved usikkerhet / problemer ved innsending av påmeldingsskjema:  Kopier skjemaet og send det på mail til         Unni Osland.


Din e-postadresse
Ditt medlemsnummer (5 siffer)
Navn
Adresse
Postnr/sted
Telefonnummer

Overnatting, måltider, etc.

Opphold/alle måltider Enkeltrom  Dobbeltrom
Kun dagpakke Fredag  Lørdag
Middag fredag (ikke boende)
Navn på ledsager
Ledsager kun middag/overnatting
Meldinger (allergier etc.)  
Ung bonde Ja  Nei

Velg hvilket fagforedrag du vi delta på:

Svin
Melk
Storfe
Sau
Grønt
Økonomi
Skog/Honning