Motstandsrørsla stend framleis sterkt på Agder.
( foto: øystein moi )

 


Godt beite. Livskvalitet - og framifrå dyrevelferd. I Marnardal.
( foto: øystein moi )

 


Framtidstru. Kari og Sjur Laudal byggjer nytt mjølkefjos. På Heddeland - i Marnardal.
( foto: øystein moi )

 


Tømmer. Sørlandsk massevirke. Trygt lagra på Gismerøya i Mandal. Klar for eksport. 
(foto: øystein moi )

 


Ole Magne møter kjernevelgjarane på Sørlandet. Valkamp 2017.
( foto: øystein moi )

 


Press på matjorda. Frå alle kantar. I Lyngdal.
( foto: øystein moi )


Sumarbeite. Helsekost. Stuttreist og velsmakande. Postkort frå Lista.
( foto: øystein moi )

 


Vinterfor av beste slag. Med utsikt (?) til ein god 2. slått ..
(foto: øystein moi )


Han tek ein velfortent kvil. Bak låven.
( foto: øystein moi )


Matproduksjon, grasproduksjon, drivhus og kjøpesenter. Tett i tett. Vegg i vegg.
Det heng myrke skyer øve varig vern av norsk matjord. Sjølvaste livsgrunnlaget.
( foto: øystein moi )

 


Sørlandssmil. Blaude konsonanter. Kvalitetstid og livsglede. Bestefar.
På Langenes i Søgne.
 ( foto: øystein moi )