Referatet er ført i pennen av Tor Erik Leland:

«Samhald når konkurransen utfordrar»
Dette var stikkordet da Tines eierutvalg i Sørvest inviterte sørlandsbøndene til samling på Kvåstunet tirsdag. Som innledere stilte de med den gamle ringreven Jostein Frøyland, tidligere styreleder i Tine, og rådsmedlem Asgeir Pollestad, i denne sammenheng en fremadstormende ungrev.
Begge har sitt utgangspunkt fra det sentrale Jæren, der det er sterk konkurranse mellom samvirkebedriftene og private aktører når det gjelder bondens gunst. Muligens et drømmescenario for en råvareprodusent, men hvem skal man velge? Og hvem er best i det langsiktige perspektivet? Stikkord som mottaksplikt og markedsreguleringsansvar er viktige for agderbonden, samtidig som økonomien er presset og noen ekstra kroner på melke- eller slakteoppgjøret kommer godt med.

Innlederne pekte ikke overraskende på samvirket som den langsiktige løsningen, som en garantist for mottaksplikt og lik pris over hele landet, uavhengig av hva melka eller kjøttet blir foredla til. Det er ingen selvfølge dersom oppslutningen rundt samvirket blir for lavt. Og som Pollestad påpekte, foran en rekke jordbruksforhandlinger har samvirkebedriftene arbeidet for å få produsentprisen opp, mens private aktører ønsker å sette den ned. I det lange løp betyr det mer enn noen øre ekstra for kiloen.

– I våre naboland ligger i dag melkeprisen på 2,60, og da tror jeg ikke det hadde vært så veldig mye gjevere om man fikk 2,74, uttalte Pollestad.