Bondelaga på Agder vil i nær framtid skipe til tre ulike oppstartmøte i serien "Tyggere sammen."

01. november på landbruksskulen på Holt
06. november på Kvåstunet
09: november på Evje

Tryggere Sammen er et prosjekt for Bondelagets lokallag for å øke kunnskap og bevissthet om risiko- og sårbarhetsbildet som lokalsamfunnet og landbruket står overfor. Målet er å samle og dele kunnskap om hvordan vi blir tryggere sammen.

 

For meir opplysninger når det gjeld tid - og stad så finn du dette i aktivitetskalenderen vår på framsida her.
Vel møtt - dette er viktig for oss alle.