Sauer på Rygnestad i Valle

Sauer på Rygnestad i Valle (Foto: Lisbeth Svendsen Kismul / FMAA)

FREDAG 21.10.2016

Vi minner om fristen som er 1. november.

Det nærmar seg tida for å sende inn søknad om erstatning av rovviltskade.

Alle søknader skal i år, som tidlegare år, leverast i det elektroniske søknadssenteret til Miljødirektoratet.

Vi ber om at alle rubrikkane i søknadsskjemaet blir fylt ut så langt det er mogleg. Opplysningar som ofte manglar er m.a ; produsentnummer, sone for distriktstilskudd kjøt. Desse tala kan du få hjelp til av landbrukskontoret i kommunen.

Vi minner om at det også skal leverast individspesifikke data over alle dyr i besetninga.

I retningslinjene til forskrift om erstatning står det:

«Som vedlegg til søknaden skal det gis opplysninger om individspesifikke data over alle dyr i besetningen. Dette innebærer ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak, herunder sykdomstilfeller.

For medlemmer i sauekontrollen kan man i søknaden samtykke i at erstatningsmyndigheten henter denne typen data fra sauekontrollen. Forutsatt at disse data er korrekte og fullstendige, er kravet om individspesifikke data oppfylt, og søker trenger ikke å levere lister med søknaden.

Erstatningsmyndigheten kan ved behov kreve ytterligere opplysninger.» 

Hvis du ikkje har brukt det elektroniske søknadssenteret tidlegare må du først registrere deg som søkjar. På https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/ finn du det elektroniske søknadssenteret. 

Det elektroniske søknadsskjemaet er enkelt å fylle ut, og følgjer samme oppbygging som papirversjonen. Kort tid etter at søknaden er lagra, ligg den tilgjengeleg hos saksbehandlaren som skal behandle den. Svar på søknaden får du med vanleg post.

Har du spørsmål til utfylling av søknaden kan du kontakte Per Ketil Omholt eller Eivind Hellerslien ved Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder