Av fylkesleder i Aust-Agder Bondelag, Erik Fløystad:

Nå eksploderer veksten i enga og grashøstinga skulle helst vært gjort i går for å sikre god kvalitet på foret til dyra. Gløm likevel ikke at enga samtidig er et skjulested for fugl og dyr. Som bønder lever vi i pakt med naturen og plikter dermed å forebygge at unødige liv går tapt.  Rådyrkje er vel de som er mest truet fordi de trykker i stedet for å rømme når farer nærmer seg.  Hvert år bruker jeg en del timer på å forsøke å forhindre at rådyr kommer i slåmaskinen. Hvert år kan jeg bære noen i sikkerhet, det gir en god følelse. Noen ganger mislykkes jeg og da har jeg det ikke godt.

Ser du små liggegroper i graset er det tegn på at her er det rådyr, da er det obs-obs før en kan dure videre. Et annet triks kan være å slå fra midten av jordet på rådyrutsatte jorder, da har dyra i alle fall en retrettmulighet.

Som bønder lever vi i pakt med naturen, vis hensyn - og god slåttonn til dere alle.