Psykisk helse i fokus

Av Øystein Moi,
  • Tips en venn om denne siden

Tor Erik Leland er leiar av Vest-Agder Bondelag. Ein ihuga mjølkebonde, ein venesæl gut - og ein særs skrivefør bondelagsleiar. Leland er tidlegare omreisande bladfyk i Lindesnes Avis i Mandal - og hjå gode vener på Agderkontoret ser me no sjølvsagt fram til mange gode referat og reiseskildringer som me kan gjere oss nytte av her på nettstaden. Sist veke var Leland på møte om psykisk helse:

Av Tor Erik Leland:

Norges bondelag skal nå sette større fokus på bondens psykiske helse. I Agder er vi alt i gang!
 Sist uke gjorde styret i Norges bondelag følgende vedtak:

«Menneskene er landbrukets viktigste ressurs. Norges Bondelag er opptatt av sammenhengen mellom bondens psykiske helse og dyrevelferd. Norges Bondelag skal legge vekt på arbeid som bidrar til å styrke bondens psykiske helse. Det er viktig å fremme en kultur der det er naturlig å støtte hverandre og være åpen når man ikke har det bra.

Norges Bondelag tar initiativ til å samle aktuelle landbruksaktører for å drøfte situasjonen og bli enige om aktuelle tiltak. Allerede dagen før vedtaket ble gjort var et 30-talls personer samla på meieriet i Kristiansand, der temaet var «bonde i stress og krise». Kurset var spesielt rettet inn mot dem som arbeider i tilknytning til landbruket, for eksempel rådgivere, veterinærer, kommunale jordbrukssjefer og ansatte i Mattilsynet. En del tillitsvalgte fra bondelaget var også på plass.

Det kunne være fristende å skryte på seg litt framsynthet i dette tilfellet, men den æren må i så fall tilfalle Gunnar Helliesen i Norsk landbruksrådgivning HMS. Kurset hadde vært planlagt lenge, men den fæle dyretragedien i Nord-Trøndelag nylig gjorde kurset skremmende aktuelt. Bønder har som alle andre sine tunge stunder, i tillegg jobber de mye alene og har et stort ansvar ovenfor dyra de steller.

Målet er først og fremst at det etableres en åpenhetskultur om psykiske problemer. Egentlig er det et paradoks at man villig vekk snakker om vonde knær, kranglete rygger og hodepine, men det som surrer inne i hodet tier vi om. Selv om det er knalltøft å snakke om sine egne tunge tanker, er det mye verre når det går så langt at det går ut over både familie og dyr.
Etter dyretragedier kommer det nesten alltid fram at noen har hatt mistanker om at det ikke stod så bra til, men de har ikke klart å gå videre med det til rette instans. Mye av hensikten med kurset var å samle apparatet rundt bonden, og sørge for at de forskjellige organisasjonene spiller på hverandre i slike tilfeller. Dette vil bli fulgt opp framover.
Vest-Agder bondelag og Norsk Landbruksrådgivning HMS ønsker også å gi honnør til Mattilsynet som dekka størsteparten av utgiftene til dette viktige kurset.

 


Tor Erik Leland i fagleg, og ett, dialog med leiaren i Norges Bondelag - Lars Petter Bartnes. ( foto: øystein moi )

Og slik ser dei ut .

Ei travel helg ligg bak oss. Eit heilt nytt Agder Bondelag er no klart for nye og spanande oppdrag alt frå 1. januar neste år. Styret er på plass, alt vart vedteke samrøystes - og heilt etter gjeldande lover og føreskrifter.

Stor interesse for leiarmøte på Agder

- Vi ser fram til to trivelige dager og en lang kveld, med tid til både faglige og politiske emner og til å bli kjent med hverandre på tvers av organisasjonsgrenser,slik skriv arrangøren i sin invitasjon til aktuelle deltakarar.

Valnemnda si innstilling er klar

Odd Harald Reve er øvetydd om at dei foreslåtte kandidatane vil representere agderbøndene på ein framifrå måte. Odd Harald smilar. Han plar det når han er nøgd. Han smilar mykje.

Lyngdalskyr

Reinert, Lyngdalskyra - og steingjerdene

Han he dreve gard på Kjølleberg, på Lista, i snart 40 år. Lyngdals-kyra he sin naturlege plass i fjoset, i hop med 149 andre firbeinte vener. - Det er mest for nostalgien, seier Reinert Kjølleberg. Vel vitande om at ho produserer vesentleg mindre mjølk enn kva andre rasar i same yrkesgruppa kan prestere i dag.

Jernbanegjerder til besvær

Mandag kveld møttes et 30-tall grunneiere som grenser til jernbanen i Vest-Agder. Mange opplever at jernbanen (nå ved BaneNor), som satte opp gjerder når banen ble bygget og har vedlikeholdt dem siden, nå ikke erkjenner gjerdeplikt.

Då Agder-gjengen drog på firmatur med jernbanen

Me ein fersk klimaavtale som bakteppe var det ikkje vanskeleg å velje transportmiddel då dei to fylkeslaga på Agder, sist veke, skulle ut i den store verda. På timeplanen stod på både studietur, valgvake og styremøte. Jernbanen sytte for ei fossilfri reise - i alle fall fyrste del av dagen...

Då Olaug vitja Frigstad!

Eg inviterte fylgje inn i residensen og me benka oss rundt bordet i finstova. Kona visste ingenting om denne vitjinga så eg stod sjøl for serveringa, årets ripssaft, kaffi og ei krydderkake frå juletider.

Landbrukets Dag - 2019

Vergudane slo seg fullstendig vrange. Regnet hølja ned laurdag morgon - og arrangørane måtte takle mange uventa problem. Dei fleste under vatn.Likevel var det god stemning inne på stemneplassen på Evjemoen. Publikum strøymde til - og handelen gjekk livleg føre seg under dei mange teltdukane.

I Sirdal held dei tradisjonane i hevd

Olsokfeiring, slåttedag, Sirdal Bondelag , godt naboskap, positive folk - og fint sumarver. Du he nettopp lese oppskrifta på det som vart ein himlande triveleg dag - og kveld i Haugom. Sirdal kommune og Vest - Agder fylke.

Dette skjer i Agder

Mandag
24
februar

Kretsmøte Nortura - Mandal, Marnardal

Høgtun, Øyselbø
Mandag
24
februar

Kretsmøte Nortura - Audnedalen

Vigmostad Bedehus
Mandag
24
februar

Kretsmøte Nortura - Flekkefjord, Kvinesdal

Torvløbakkan Gard, Kvinesdal

Våre samarbeidspartnere