Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Frist: 20.01.16

Landbruksdirektoratet oppfordrer til at søknader om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid everes elektronisk via Altinn. 

Den elektroniske søknaden din finner du her.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan sendes to ganger i året. Ved søknadsomgangen i januar kan husdyrprodusenter og frukt-, bær- og grøntprodusenter søke om tilskudd. Ved samme søknadsomgang kan det også søkes om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid.

Lever innen søknadsfristen 20. januar

  • Søknadsfristen er den 20. januar
  • Du kan ikke levere søknaden før registreringsdatoen 1. januar
  • Leverer du søknaden etter fristen vil tilskuddet blir redusert med 1 000 kroner for hver dag etter fristens utløp
  • Siste mulighet for å søke med trekk er 20. februar, leverer du søknaden etter denne dagen blir den avvist 

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om tilskudd, ta kontakt med kommunen der du driver jordbruksvirksomhet.

Ny søker? 

Er du ny søker bør du kontakte kommunen i god tid før søknadsfristen. Du bør blant annet sikre at foretaket er registrert i Landbruksregisteret. Landbruksregisteret viser koblingen mellom et foretak og en landbrukseiendom. Søknaden om produksjonstilskudd kan ikke behandles uten en slik registrering.

 

Trekk ved sent levert søknad eller endringer i søknad

Søknadsfristen er 20. januar 2016. Hvis et foretak sender inn en søknad etter denne fristen får foretaket et trekk i tilskuddet på 1 000 kr. per dag etter denne fristen, fram til 20. februar. Etter 20. februar kan du ikke sende inn søknad uten å ha dispensasjon fra vanlig frist.
Foretak vil også få trekk hvis de etter 20. januar ønsker å oppjustere tall på dyr eller mengde frukt/bær/grønnsaker i en søknad som er sendt inn. En slik endring regnes som at foretaket trekker tilbake sin innsendte søknad og sender en ny. Vær derfor nøye med at opplysningene du sender inn er rett, slik at du ikke må gjøre endringer etter søknadsfristen.

  

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her.