Landbruksbaserte næringer er ulike produksjoner som kommer i tillegg til, eller i steden for, den tradisjonelle landbruksproduksjonen. Dette spenner fra ulik tjenesteproduksjon og foredling av tradisjonelle landbruksprodukt til reiseliv med mer. Felles er at de er lokalisert på, eller knyttet til, utnytting av ressursene på en landbrukseiendom.

Kurset vil være ganske likt innhold som øvrig «Fra ide til marked» kurs, med fokus på smidig oppstart i ide- og forretningsutviklingen, klikk her for å lese mer om denne metoden. Vi legger imidlertid opp til å benytte eksempelcase som er relatert til landbruket, for å skape gjenkjennelighet og større utbytte for deltakerne. Etter kursets faglige del tilbyr vi også en 10 minutts speeddate hvor deltakerne som ønsker det kan får en uforpliktende og fortrolig prat med en IN-rådgiver om egne planer og ideer. Det er frivillig om man ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

Det er gratis å delta på kurset, men vi ønsker påmelding av hensyn til bestilling av lunsj.

Program:

Kl. 09 – 11: Faglig foredrag

Kl. 11 – 12: Speeddate en Innovasjon Norge rådgiver. Mingling og bespisning.

Kl. 12 – 13: Omvisning

Kursene arrangeres i Lyngdal (11.11.2016 ) - og i Grimstad ( 10.11.2016 ). For mer informasjon, og påmelding, kan du se i aktivitetskalenderen på nettsiden vår,