Sau med radiobjelle.

Sau med radiobjelle. (Foto: Lene Skaar Olsen / Lene Skaar Olsen)

ONSDAG 27.01.2016

Organiserer elektronisk merking av sau i rovdyrutsatte områder.

Rovviltsituasjonen i Aust-Agder er til tider vanskelig med relativt mye gaupe og streifdyr av ulv og bjørn. Det kan være ganske store tap av sau i flere områder. Dyra blir ofte ikke funnet tidsnok til å slå fast hva som forårsaket skadene.

Fylkesmannen har derfor gitt støtte til innkjøp av elektronisk sporingsutstyr til saueeiere i de utsatte områdene. Midlene er gitt både fra tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader og tilskudd til tiltak i beiteområder. Siden det varier noe hvor problemet er størst, er det ønskelig å flytte radiobjellene til de områdene de gjør størst nytte.

Aust-Agder Sau og geit har tatt på seg å fordele de 119 bjellene som nå er til disposisjon for alle saueeiere i fylket. De har pekt ut en driftsleder som står for vedlikehold av bjellene og support. Bjellene leies ut for kr 250 pr. stk. (inkl. abonnement).

Laget melder om stor interesse for tiltaket og søker nå begge tilskuddsordningene om midler til flere bjeller.