Av Tor Erik Leland / fylkesleder i Vest-Agder Bondelag:

 Tirsdag hadde Fædrelandsvennen en reportasje om utviklingen i antall melkebruk på Agder, som har sunket fra 786 i år 2000 til 321 i dag. Odd Omland og Knut Storberget (Ap) uttaler seg kritisk til dagens landbrukspolitikk, mens Ingunn Foss (H) mener det er en ny optimisme i landbruket og at arbeiderpartipolitikerne må slutte å snakke ned noe som faktisk går bra. Jeg skal være enig i at reportasjen ble i overkant negativ, men svaret fra Foss føyer seg inn i mønsteret som regjeringspartienes representanter tyr til hver gang det dukker opp kritiske røster til regjeringens landbruks- og distriktspolitikk: Slutt å syt og begynn å snakk bruket ditt og bygda di opp, ellers vil ingen bo der.

Foss har rett i at det gjennomsnittlig sett går bra i landbruket om dagen og at optimismen til dels er stor, men bak gjennomsnittstallene skjuler det seg store forskjeller. Regjeringen har i sin omsorg for store gårdsbruk flyttet penger fra de minste brukene til de store. Når det gjelder melkebruk som reportasjen fokuserte på så har Tine levert gode resultater og betalt ut god melkepris, som også betyr mest til dem som leverer flest liter. Resultatet er at de store brukene går godt og drar opp gjennomsnittstallene kraftig, mens de minste i beste fall står stille.

På toppen av dette stiller Innovasjon Norge strenge krav til lønnsomhet hvis de skal være med på å finansiere prosjekter i landbruket. Dermed favoriseres de bøndene som politikken favoriserer fra før. Resultatet er at de som driver stort eller har forutsetninger for stordrift bygger og investerer, og en del som strengt tatt ikke har slike forutsetninger bygger også, fordi det er eneste måten å fornye arbeidsplassen på. Resultatet er mye traktorkjøring og mer importert kraftfôr. Til slutt kommer bruk som er små og som ligger slik til at store utvidelser ikke er mulig. De sliter på det driftsapparatet de har og henger med til enten bonde eller fjøs er utslitt. Oppsnakking løser ikke disse problemene.

Denne utviklingen har pågått i mange år, men den blåblå regjeringen har satt ytterligere fart på karusellen. Derfor haster det å få på plass rammevilkår som gjør det mulig å bygge nye melkefjøs for mindre enn 40 kyr, ellers vil en stor del av agderlandbruket gå ut av drift.

Oppsnakking er selvsagt en god ting, det gjør livet enklere, men man kan ikke oppsnakke seg bort fra økonomiske realiteter. Ingen av dem jeg handler av godtar betaling i fagre ord.
 


Dei vil båe gjere eit solid løft for norsk landbruk. Kvar på sin måte. Gilde folk.
(foto: øystein moi )