Nortura og Arendal Bondelag inviterte alle medlemmer i Aust Agder Bondelag til en fagkveld mandag 25 Jan på Dalen Misjonshus.  Vi valgte å kalle arrangementet for en " Økonomikveld."

Temaet dreide seg generelt om landbruk og om viktigheten av å ta utgangspunkt i egne ressurser på gården. Vi ønsker å få til en positiv vinkling som gjør at man tenker nytt og ser fremover, Enten om det er i eksisterende drift, tanker om nybygg, ombygging - eller det er planer om oppstart med egen produksjon.

Monica Olimstad,  leder Arendal Bondelag orienterte litt først - så fikk  Peder Skåre, fra Landkreditt, ordet og snakket generelt om Landkreditt, litt om hva de legger til grunn i forhold til å gi lån, litt i forhold til driftsplaner, hvordan bruke planen i praksis  - og generell info fra regnskapslag for forskjellige produksjoner.
I pausen blei det servert sponsa wienerpølser fra Nortura - og kortreist, hjemmebakt kringle fra nabolaget.
En vellykket kveld på alle vis.

Monica Olimstad / referent - og fotograf