Sjølv den røynde og  høgt utdanna sauebonden frå Eiken, Audun Meland, hamnar stundom på ville vegar når han skal leite fram det rette skjemaet som gjeld t.d. innmelding av dyr til slakt, eller når han skal lese om siste nyhende frå  Vest-Agder Sau & Geit. (foto: øystein moi )


Har du spørsmål om mjølkekvoter, produksjonstillegg eller manglar du beint fram eit skjema? Les og leit på www.landbruksdirektoratet før du slær nummeret til landbrukskontoret.

Tine he laga ein grei oversikt over aktuelle nettsider knyta til landbruksnæringa - oversikten finn du her.

Hjå fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder finn du og ei grei samling av aktuelle landbrukslenker.