Vi er veldig glade for å presentere vår nye rådgiver ved Agderkontoret- Silje Lunden Gotehus

Silje er i dag seniorrådgiver ved landbruksavdelinga hos Statsforvalteren i Agder. Hun kommer fra gård på heia i Grimstad- er gift med Aslak og har to gutter. Silje er en «kjenning» i landbruksmiljøet på Agder- mange av medlemmene våre kjenner henne fra Bondelagssamlinger. Hun er en sprudlende dame med stort engasjement for Agderlandbruket-

Hun er utdannet ved NMBU innen husdyrfag, har jobbet som produsent og fôringsrådgiver for Tine, vært bistandsrådgiver i Etiopia for Norad, arbeidet som tiltakskoordinator for avdeling med Inn på Tunet – tilbud for tidligere rusavhengige. Siden 2018 har hun vært seniorrådgiver ved landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Agder med ansvar for erstatningsordningene for klimabetinget skade, pelsdyravvikling og offentlige pålegg ifbm med det, tilskudd til tiltak i beiteområder, Inn På Tunet og beredskapsarbeid. Hun har også vært lederkoordinator for Statsforvalter Gina Lund.

Agder Bondelag gleder seg veldig til oppstart 1. september