Det er m.a. anna eit oppslag på Kringkastinga sine nettsider i dag som fær Tor Erik Leland til å reagere.
Fylkesleiaren sin kommentar lyder slik:

"Jeg setter pris på at Norturas toppledelse snur hver stein for å knipe kostnader, men denne steinen tror jeg bør få ligge i fred, det kan bli en boomerang vi får tilbake midt i fleisen. Vi i landbrukssamvirket burde være de siste i Norge som tenkte tanken på å flagge ut noe som helst. Men hvis man ser det i lys av forholdene i fiskeindustrien der fisk flys til Kina for bearbeiding og sendes tilbake igjen, blir Norturas IT-tjenester en mygg.

Årsaken til utflaggingstankene er åpenbar, det er en konsekvens av at kjøttprisene praktisk talt har stått stille siden siden slutten av 90-tallet mens pris- og lønnsvekst har gått sin gang, og det er grenser for mye man kan effektivisere når man skal hente dyr i alle landets avkroker."

Foto: øystein moi