Grisebonden Knut Helmer Feltstykket, frå Tvedestrand, var Bondelaget sin mann på
stand - laurdag føremiddag. Truleg rett mann på rett stad.
( foto: øystein moi )

 


To røynde gardbrukarar. To gilde gutar. Odd Arild Eikeland (t.v.) og Åge Gyland.
(foto: øystein moi )

 


Åse Ingebjørg Flateland. Vallejente med lang fartstid i ulike landbruksorganisasjonar.
Ein framifrå ambassadør for heile næringa. Me treng fleire slike.
( foto: øystein moi)

 


To flotte bondejenter med viktige oppgåver på messa.
Marit Gunn Tveit (t.v.) og Inger Liv R. Thoresen.
( foto: øystein moi )

 


Trugne og blide bygdekvinner stiller meir enn gjerne opp til fotografering.
( foto: øystein moi )

 


Christian Espegren frå Skogselskapet syner kor enkelt det er å lade mobiltelefonen
med ein ledning beinveges inn i kaffebålet. Utruleg - men heilt sant.
(foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


Dei er båe to samde om at god reiskap er halve jobben  - og dei er samstundes
samde om at  storleiken langt frå er avgjerande for resultatet.
(foto: øystein moi )

 


Ho kan det aller meste om ull - Anne Marie Sundbø.
( foto: øystein moi )

 


Solid handverk. Tradisjon. Velsmakande. Helsefremjande.
( foto: øystein moi )

 


Ja - det er strevsame dagar når ein jobber dugnad på Naturligvis.
Denna karen kjende mjølkesyra rive i lekamen  - og freista bøte på skadene
med ein solid porsjon styrkedrikk.
( foto: øpystein moi )

 


Guten i røyken.
Det gjenge heitt føre seg når heidersmannen Alv Vinjerui slenger ein
heil, stuttreist sau på grillen. Resultatet var framifrå. Minnerikt.
( foto: øystein moi )

 


Presisjon.  (foto: øystein moi )

 


Gode vener. Kjærleik.  ( foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


- Eg vil helst ikkje ha kontantar ...
(foto: øystein moi )

 


Overgartner Pedersen, frå Grimstad, sytte for at inngangspartiet til messa  synte seg
frå si aller beste side. Han lukkast med jobben.
( foto: øystein moi )

 


Me talar framleis om overgartner Pedersen.   ( foto: øystein moi )