Av fylkesleder i Vest-Agder Bondelag, Tor Erik Leland:

Heldigvis er det fortsatt lenge igjen av vekstsesongen, men tørken har brakt oss alvorlig på etterskudd. Vi har fått en dårlig førsteslått som ble oppfulgt av en enda dårligere andreslått, og det fôres nå mye fordi beitene er nedbeita eller avsvidde. I begynnelsen av juli anslo Norsk landbruksrådgivning Agder at vi bare på Sørlandet kunne mangle nærmere 300.000 rundballer, og det tallet har ikke blitt mindre nå.

 Situasjonen blir ikke enklere av at hele Nord-Europa opplever samme tørke og dermed har lite fôr til overs. Det er også en betydelig smitterisiko forbundet med import av høy og halm fra andre enn de nærmeste nabolandene. Derfor er alt fôr vi kan klare å ordne innenlands gull verdt!

 Det er selvfølgelig lettere sagt enn gjort å dyrke gras når sola steiker og jorda er uttørka, men slik situasjonen er bør alle som har mulighet få høsta inn mest mulig, man trenger ihvertfall ikke å uroe seg for at det ikke blir marked for fôret. Alt av frøhøy og halm bør selvfølgelig tas vare på, det er agderbøndene vanligvis flinke til. Nå presses det også mye korn til grønnfôr, kontakt kommunens landbrukskontor eller oppdaterte rådgivere før du setter i gang.

 Enkelte har godt med areal i forhold til dyretallet og har kanskje potensiale for en slått eller to til. Vi håper flest mulig av dere utnytter denne muligheten.

 Vi vet også at det stedvis ligger en del jord og beiter brakk som godt kan utnyttes. Hvis du eier et slikt areal setter vi stor pris på om du kontakter den nærmeste bonden og spør om han har bruk for det, eventuelt kan bondelaget formidle kontakt.

Såing av raigras etter åkervekster eller på annet usådd areal kan være et godt tiltak hvis det bare kommer regn så noe kan spire, men det begynner å haste. Det arbeides også med å få organisert fôrlogistikken innenlands. I Nord-Norge kan det bli ekstra grasavlinger og noen kornområder kan ha noe å bidra med, men det trengs trygghet for avsetning og transport.
Og selv om kortreist fôr er gull verdt, kan også gull kjøpes for dyrt. Bondelaget oppfordrer til at man finner en fair pris på fôret. Selger skal selvfølgelig få dekka sine kostnader og ha betaling for arbeidet, men man må også ta hensyn til at husdyrbonden står i en krevende situasjon.

 Og til slutt, det aller viktigste: Ta vare på deg selv, og ta vare på dine kolleger. Gjør noe sosialt, ta nødvendige pauser i hverdagen, stopp traktoren noen minutter hvis du kjører forbi en bondekollega, og ta gjerne en telefon til en du tror kan ha behov for noen å snakke med. Selv om godværet skaffer oss enormt mye trøbbel, så må vi likevel prøve å nyte litt av sola og varmen.