I overkant av 180 årssamlinger går av stabelen fra 29. februar til 11. mars. Vi ønsker at du deltar! Vær en aktiv eier – bli med og diskuter TINEs muligheter og utfordringer, og velg årsmøteutsending. Utdeling av 5- 10 og 20-årsplaketter står også på agendaen.

Konsernstyret, rådet og administrasjonen deltar på møtene

Tradisjon tro vil medlemmer av konsernstyret og rådet delta på flere av samlingene. Det nye i år er at konsernstyrets medlemmer vil fordele seg rundt om i landet og ikke nødvendigvis i det geografiske eierområdet de selv tilhører.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å benytte muligheten de har til å komme med innspill, stille spørsmål og kommentere i dialog med TINEs øverste valgte ledelse. Informasjon om hvem som deltar fra sentrale tillitsvalgte og administrativt fra TINE står i innkallingen.

Her finner du en oversikt over årssamlingene pr. eierområde.

 

Av formelle saker på programmet for årssamlingene er valg av årsmøteutsendinger til årsmøtet, årsrapport fra produsentlaget og valg i henhold til vedtektene § 11.5.

Deler ut 5, 10 og 20 års plaketter

Plakett tildeles den eller de som tilfredsstiller plakettkravene. Formålet med å dele ut plakettene er å påskjønne dyktige og interesserte mjølkeprodusenter. I år vil alle plaketter deles ut på de respektive årssamlinger. Sølvtina deles ut på eget arrangement før årsmøtet til TINE SA. Her finner du en oversikt over årets mottakere av Sølvtina og 20 års plaketter

Smak på vårens lanseringer og få et flott serveringsbrett

For dem som møter opp vil det mulighet for smaksprøver fra TINEs ferskeste produktlansering. Trykk her for å lese mer om disse. Årets oppmøtegave er et flott serveringsbrett som deles ut til alle som deltar på samlinga.

 Serveringsbrett