Av Erik Fløystad - fylkesleder Aust-Agder Bondelag:

Foto: øystein moi- Jeg blir mer trist enn forbannet når jeg ser Statens tilbud i jordbruksoppgjøret. Vårt krav hadde som hovedprofil en vridning mot et løft for de små og mellomstore bruk og distriktsjordbruket. Dette er fullstendig neglisjert av staten. Selv om tallgrunnlaget viser at de store brukene har fått nesten hele inntektsgevinsten i landbruket de to siste årene legges det opp til at dette skal fortsette. Det trengs signaler om at landbruket som vi kjenner det her i området fortsatt er ønskelig. Stortingets flertall har bedt om det, folk flest forventer det, til og med representanter for regjeringspartiene gir uttrykk for det. Statens tilbud ignorerer det. Det skal mye til for at vi får en forhandlingsløsning dersom statens forhandlere ikke får korrigert kursen.

 

 

Senterpartiet meiner at tilbudet frå staten er eit hån mot næringa.