... sjølv hjå partiet Venstre vart det etter kvart lang mellom medlemmene. ( foto: øystein moi )

 

... det var i Listhaug sin regjeringsperiode at sjølv trauste setesdølar måtte lære seg å trekke kølapp når dei skulle late vatnet. Lovnaden om mindre byråkrati heldt ikkje mål. ( foto: øystein moi )

 

... unge bønder byrjar endeleg å få ei gryande, men sterk tru på framtida. ( foto: øystein moi )

 

... etniske setesdølar finn vegen til hovudstaden. ( foto: øystein moi )

 

... striden om den kronglute fylkesgrensa mellom Aust-Agder og Vest-Agder vert gravlagt. No stend dei jamsides på barikadane, austegdene - og vestegdene. ( foto: øystein moi )

 

... brått vert det på moten å reise kollektivt. ( foto: øystein moi )

 

... kvite italienere deltek i kampen for betre tilhøve for norske matprodusentar. (foto: øystein moi )

 

... landskjende bondelagstoppar vekkjer åtgaum då dei tek plass på VG-lista, Topp 10. ( foto: øystein moi )

 

... Bondelaget fær støtte frå uventa hald. Sjølv dei tilsette i TV2 merker seg dette. ( foto: øystein moi )

 

... væpna politi sjekker identiteten til alle som passerer framføre Stortinget. Både kyr - og kalv. ( foto: øystein moi )

 

... stadig fleire unge, i bygd og by, er stolte av å tilhøyre bondeslekt. ( foto: øystein moi )

 

... sjeldan he det vore så stor interesse for landbrukspolitikk i nasjonalforsamlinga. Lange køer, kvar dag, for å kome inn på tilhøyrarplass. ( foto: øystein moi )

 

... sjeldan he sauebonden frå vestfylket, Åge Gyland, vore meir tydeleg om eigne meininger. ( foto: øystein moi )

 

... medan andre vel å finne fram fredspipa -i von om at lukka snart vil snu. ( foto: øystein moi )