Tirsdag gikk startskuddet for matsamarbeidet mellom DNT og Norges Bondelag.  Først ut er Aurlandsdalen turisthytte, som fikk besøk av Bondelagskokk Halvar Ellingsen 24.-25. mai. Halvar, som blant annet er kjent fra kokkelandslaget og TV-programmet Kokkeliv, har tilbragt to fulle dager på kjøkkenet sammen med hyttevertskap og ansatte, med fokus på lokale råvarer i sesong.

Dette er en del av en større satsing på mat i hele DNT, der bærekraftig mat, naturopplevelser og matopplevelser går hånd i hånd. Norges Bondelag er samarbeidspartner i prosjektet og Halvar ble koblet på fordi han er offisiell Bondelagskokk 2019-2021.

- Fotturisten i Norge drar nytte av at vi har et aktivt landbruk over hele landet med stier gjennom kulturlandskapet, gjennom et åpent beitelandskap og ikke minst på setervollene. Mat og reiseliv henger sammen. Med dette prosjektet håper vi kunnskapen om dette kommer fram og ikke minst verdien av å ta vare på dette også i tida framover for både bonden og fotturisten, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hun var tilstede i Aurlandsdalen sammen med Bondelagskokken og DNT.

- Vi i DNT er opptatt av at maten vi spiser skal være naturvennlig, men også gi gode matopplevelser og god energi til turen. For oss er det veldig naturlig å løfte fram gode norske råvarer basert på lokale ressurser når vi skal servere mat. Norges Bondelag er derfor en viktig samarbeidspartner for oss når vi nå gjør et løft for å servere enda bedre og mer bærekraftig mat på hyttene våre, sier generalsekretæren i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.

Mer lokal og sesongbasert mat

Både DNT og Bondelaget er opptatt av å ta vare på natur- og kulturlandskap og bidra til å opprettholde en bærekraftig norsk matproduksjon. Mange DNT-hytter samarbeider med lokale bønder om beiting, dyrehold og råvarer. I prosjektet bidrar Bondelaget med kunnskap om råvarene som har lokal forankring, samtidig som Bondelaget oppretter kontakt mellom lokale bønder og DNT- vertene.

-Norges Bondelag er opptatt av at alle, enten man er turist eller bor her, skal bli mer bevisst på hvilke råvarer som brukes i maten og at tilgang på ulike råvarer varierer med årstidene.  Mer oppmerksomhet og bevissthet på å redusere matsvinn er viktig for Bondelaget, sier Hjørnegård.

Foruten Aurlandsdalen Turisthytte vil Grimsdalshytta og Stranddalen Turisthytte   få besøk av Halvar Ellingsen i løpet av sommeren.