Etter flere tilfeller av bekrefta sauetap til jerv i Suldal og Røldal er det trolig at det fortsatt befinner seg (minst) en jerv i dette fjellområdet, som omfatter fylkene Rogaland, Hordaland, Telemark og Aust-Agder.
Det er fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som opplyser om detaljene rundt slik lisensjakt.
Se saken hos Fylkesmannen her:
https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Lisensjakt-pa-jerv-2017---2018/

Lisensjakt innebærer at jegere med gyldig lisens kan felle jerv etter nærmere bestemmelser, jf. link til fylkesmannen ovenfor.
Jegere med betalt jegeravgift og godkjent storviltprøve kan registrere seg som lisensjeger i jegerregisteret. Se: Jegerregisteret.

Slik jakt forutsetter grunneiers tillatelse, i tråd med generelle bestemmelser om grunneiers jaktrett.
Bondelaget og øvrige beiteorganisasjoner oppfordrer nå grunneiere til å åpne for slik jakt, og jegere til å skaffe seg lisens.