Våren er komen til Sørlandet - og til landbruksskulen. ( foto: øystein moi )

Eit sikkert vårteikn. Desse to flotte jentene er elevar på Søgne v.g.s. og hadde denne dagen vakt i sauefjoset. ( foto: øystein moi )

Nyfikne politikarar og nyfødde lam.(Foto: øystein Moi)

Foto: øystein moi

Fylkesleiaren i Vest-Agder Bygdekvinnelag, Anne Lill Fjell Roland, sytte for at møtelyden fekk servert eit smakfullt måltid på grasvollen framføre skulestova. Denne gilde jenta er vidgjeten øve store delar av Agder som ein framifrå og særs dugande matkunstnar. ( foto: øystein moi )

Det "nye" fjoset på landbruksskulen er snart gjenge ut på dato. I 2024 vert det nye lausdriftkravet innført i næringa, og kyrne kan ikkje lenger stå i kvar sin bås slik du ser på dette biletet. Ei utfordring for store delar av næringa. Ei utfordring for politikarane - og for Søgne v.g.s. ( foto: øystein moi )

Foto: øystein moi

Fylkesleiar i Vest-Agder Bondelag - Tor Erik Leland. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moiVest-Agder Bondelag inviterer til uformell «landbrukspolitisk våronn»

Tid:  Tirsdag 19. april kl. 15 - 17

Sted: Søgne Videregående Skole, Søgnetunet

(Oppmøte v/fjøset)

På programmet står:

 •  Omvisning i fjøs med melkekyr, sau og nyfødte lam v/elever på skolen

 • Status for fylkeskommunens naturbrukstilbud i videregående skole v/rektor Kari B. Kleivset

 • «Onnegraut» v/Vest-Agder Bygdekvinnelag

 •  Bondelagets forventninger til årets jordbruksforhandlinger, og andre aktuelle landbrukspolitiske saker v/fylkesleder Tor Erik Leland

 • - Stortingsvedtak om skjerping av jordvernet v/organisasjonssjef Finn Aasheim

   

  Vi satser på godvær og utendørsarrangement, men kan trekke innendørs om nødvendig.

  Det kan være lurt å være godt kledt.

  Vi setter pris på om du gir oss et hint om du kommer, så vet vi hvor mye graut vi skal forberede J. Send e-post eller SMS til Finn: finn.aasheim@bondelaget.no , tlf. 92295713

 

Velkommen!!

Med hilsen

Vest-Agder Bondelag