F.v. Ivar Eikeland, Sjur Lauvdal og Nils Moland (foto: øystein moi )

 

50 ihuga bønder frå båe agderfylka sette grytidleg tysdag morgon kursen mot hovudstaden. Risdal Touring sytte for ei behageleg bussreise - både fram og attende.
Det vart ei mektig openberring då meir enn 4000 demontrantar marsjerte gjennom sentrale strok i hovudstaden. På grasvollen framføre Stortinget, på Eidsvolls plass, slo dei  leir. Her vart det etter kvart servert kraftfulle politiske læresetninger - og musikalske høgdepunkt av ulike slag.
Like etter midnatt var dei fleste demonstrantane frå Sørlandet attende i heimen. Under dyna.
Her kan du sjå nokre utvalde fargebilete frå turen.


God stemning  i samband med ei kraftig matøkt, og tilhøyrande tissepause, før avgang frå Arendal. ( foto: øystein moi )

 


Dei forsynte seg dugeleg av nisteskrinet, både Frank Sigvaldsen (t.v.) og Knut Erik Ulltveit

 


Tor Erik Leland vart tidleg oppnemnd som ansvarleg reiseleiar. Mange detaljar måtte ordnast  i løpet av tidlege morgontimar. ( foto: øystein moi )

 


Reidun Svaland, frå Hægeland, i fri dressur på stemneplassen.. ( foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


T.v. noverande fylkesleiar i Aust-Agder, Knut Erik Ulltveit - t.h. tidlegare fylkesleiar Erik Fløystad. Bilete talar sit eige språk. Ingen tvil om kven som er sjefen her. ( foto: øystein moi )

 


Inger Liv Røyter Thoresen. (foto: øystein moi )

 


Iveland Bondelag var sterkt representert. Her ser du lokallagsleiar Tellef Honnemyr i same augneblink som han fær auge på landbruksminister Jon Georg Dale. ( foto: øystein moi )

 


Eli - Monica Aune Olimstad (t.v.), Anne Grete Johnson Lieng - og Inger Liv Røyter Thoresen. ( foto: øystein moi )

 


Det er i grunnen himla greit når alt er samla på ein plass. På få kvadratmeter. Compact Games. ( foto: øystein moi )

 


Ole Rune Røinesdal (t.v.) og Gunnar Hangeland(Foto: øystein moi)

 


Birte Usland er styremedlem i Norges Bondelag og hadde såleis ei sentral rolle, ein sentral plass, i folketoget. (foto: øystein moi )

 


Kathrine Kleveland er nasjonal leiar av folkerørsla Nei til EU - og ikkje minst så er ho gift med ein stødig kar frå Finsland. Ei strålande, gild og blid jente. (foto: øystein moi )

 


Generalsekretær Per Skorge helsa møtelyden med velvalde ord og kraftfulle kamprop i minutta før start. ( foto: øystein moi )

 


Sjarmtroll. ( foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


Framtidsbonden. Han til høgre på bilete. ( foto: øystein moi )

 


Anne Grete Johnson Lieng  frå sjølvaste Froland, trivdes godt i demonstrasjonstoget. (foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


Klår tale frå lokallagsleiaren i Lillesand, Marit Gunn Tveit. ( foto: øystein moi )

 


Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi

 


Reinert Kjølleberg, frå Lista, i fint driv mot Stortinget.  Høg fart - og stø kurs.(Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi


Foto: øystein moi

 


Foto: øystein moi

 


Marit Epletveit, frå Åmli, er fylkesleiar i Rogaland Bondelag. ( foto: øystein moi )

 


Eit sentralt spørsmål etter ein minnerik dag. ( foto: øystein moi )