– Når forslaget frå Nortura og KLF kom var eg avventande skeptisk til om dette forslaget ville svekkje konkurransen i marknaden, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

– Eg registrerer svaret frå Konkurransetilsynet og vil ta dette med som ein del av mitt vurderingsgrunnlag i arbeidet med Jordbruksmeldinga, seier Dale.

Les artikkel i Bondebladet / nettutgave.