På vegne av "Fossilfriprosjektet i Agder" ønsket Erik Fløystad velkommen og gjorde kort rede for landbrukets ønsker og utfordringer knytta til muligheter for å ta i bruk fossilfrie løsninger, både med landbruksplast og drivstoff.

Deretter fikk vi gode innledninger fra fylkesvaraordfører i Aust-Agder, Jon-Olav Strand, fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, Avdelingsleder på Sam Eyde Videregående skole, Odd Arne Sjøberg og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Agder, Jan Karstein Henriksen.

Her er link til artikkel fra seminaret i avisen Fædrelandsvennen

(De respektive innlederes plansjer er linket nederst i denne artikkelen.)

En kortfattet oppsummering fra seminaret kan være:

Lanbruksnæringen er kjent for å være raske til å ta ny teknolgi og smarte løsninger i bruk, når bonden ser at det er penger eller tid å spare. Etterspørrer politikk om gjør de smarte valgene lønnsomme. (Akkurat nå er biodiesel 2 - 2,5 kr dyrere enn fossilt, pr. liter...)

Aust-Agder fylkeskommune er "framoverlent" og gjennom investeringer i ny driftsbyggning på Holt og ny videregående skole i Tvedestrand kan fylkeskommunen vise klimasmarte løsninger og bruke dem i undervisning av framtidens forvaltere av våre naturresurser.

Vi har rikelig tilgang på skog og andre ressurser som kan foredles til biodrivstoff. Biodrivstoff gir bedre CO2-regnskap enn fossilt drivstoff, selv om klimaeffekter av forskjellige typer råstoff og prosesser kan variere. Utvikling av bedre og smartere metoder skjer fortløpende og ganske raskt.

Sam Eyde videregående skole har testet biodrivstoff i mange år og har samlet betydelig kompetanse på området. Dagens tilgjengelige kvailteter på biodrivstoff fungerer utmerket på stadig flere motorer, og flere og flere motorprodusenter går god for bruk av biodrivstoff - også i anleggs- og landbruksmaskiner.

Gjennom riktig bruk av turtall og gir, optimalt tilspasset maskinpark og utstyr og godt planlagt logistikk kan den enkelte bonde spare både drivstoff og penger. I tillegg vil klimaeffekten av smart anvendelse av gjødselmengder og metoder for gjødselspreding i mange tilfeller være betydelig.

I 2018 starter norsk landbruk opp med tilbudet "Gratis klimarådgiving på gårdsnivå". Potensialet på den enkelte gård vil variere, da ingen gårdsbruk er like. Men summen av mange små og store praktiske "grep" kan bli betydelig. 

Plansjer fra Jon-Olav Strands innledning

Plansjer fra Kåre Gunnar Fløystads innledning

Plansjer fra Odd Arne Sjøbergs innledning

Plansjer fra Jan Karstein Henriksens innledning