Av Erik Fløystad:

Foto: øystein moiUtvalget som har sett på landbrukets klimautfordringer ble lagt fram i dag. Utvalget konstaterer at matproduksjon er forbundet med en del klimautslipp som en i stor grad må leve med om en vil ha mat. Forskning og anvendelse av ny viten gjør imidlertid at utslipp kan reduseres eller karbonfangsten/ bindingen kan bedres.

På andre områder knyttet til å gjøre landbruket mer fossilfritt knyttet til transport og oppvarming og bruk av plastprodukter kan en raskt iverksette tiltak uten store kostnader.

Det faktum at Bondelagene på Agder sammen med miljøstiftelsen Zero allerede er i gang med et prosjekt for å stimulere til fossilfrie løsninger gjør at vi på dette områder er med å rydde vei. Vi vil også berømme Aust-Agder fylkesting for sin framtidsretta beslutning vedrørende ulike energitiltak for ny driftsbygning på Holt(Tvedestrand videregående skole). Dette bør stimulere næringa så vel som rekruteringa til skolen.