Aust-Agder Bondelg kan sjå attende på eit svært aktivt arbeidår. Kraftig auke i medlemstalet, god kontakt med medlemsmassen - og ein samansveisa gjeng kring styrebordet er nokre viktige, og avgjerande, faktorar me kan nemne når ein skal finne orsaka til eit godt sluttresultat.

Her kan du lese kva media skreiv då Ulltveit tok over leiarvervet i Aust-Agder Bondelag.

Årsmøte i Aust-Agder Bondelag vert skipa til den 12.mars.

 


Knut Erik Ulltveit tok øve leiarvervet etter den landskjende bondehøvdingen
Erik Fløystad. Eit leiarskifte heilt utan dramatikk. Her er dei to karane
avfotografert i samband med eit nasjonalt bondemøte i Oslo.
Eit heftig, men venesælt ordskifte vert det sagt av folk som stend (stod ) 
dei to gutane nær...   (foto: øystein moi )