Jeg er svært imponert over dugnadsinnsatsen og viljen til å hjelpe når krisa inntreffer. Mye tid ble brukt på å organisere hjelp, slik at fôret har blitt fordelt, og halm kjørt fra steder med normalavling til tørkeområdene. En stor takk til alle som har stått på!

Det har vært tøffe tak for mange, og det endelige resultatet av sommeren 2018, ser vi først når vårknipa setter inn. I Bondelaget har vi hatt ekstra fokus på bondens psykiske helse i høst, og det vil vi fortsette med i 2019. Jeg oppfordrer alle til å ta seg tid til en prat med bondekollegaen. Sosialt og faglig nettverk er viktig!

I vårens jordbruksforhandlinger var markedsbalanse et viktig tema. Vi ba om verktøy for å regulere overproduksjonen og fikk det - endelig. Vi fikk mulighet til å bruke virkemiddelet dugnad for å bedre markedsbalansen. Det har vi tatt i bruk i svine- og sauenæringen, noe som har gitt resultater. Nå mot slutten av året har landbruket redusert de store overskuddene av svinekjøtt og sau- og lammekjøtt. Ordning med utkjøp av svineprodusenter er også iverksatt på tampen av året. Det er virkemidler som vil bidra til å balansere produksjonen mot markedsetterspørselen på sikt.

Så må vi bønder fortsette å legge vår ære i å produsere mat på best mulig måte, med god dyrevelferd og god agronomi, slik at vi gjør oss fortjent til høy tillit fra forbrukerne.

Vi går snart inn i et nytt år, som blir politisk spennende og det er også kommune- og fylketingsvalg i år. I 2019 kan det bli jordbruksforhandlinger med en firepartiregjering og en flertallsregjering. Det er lenge siden det var situasjonen i Stortinget. Vi kan håpe at KrF i regjering vil kunne stagge regjeringas ensretting mot store bruk og kostnadseffektiv matproduksjon, og verne om den norske modellen.

Det jeg gleder meg mest til i julehøgtida, er å være hjemme på Ner-Bartnes sammen med familien. Jeg gleder meg til å være i fjøset og kjenne på den gode stemningen og roen det å stelle dyr gir. Å være sammen med dyr gir anledning til å senke skuldrene og reflektere, noe som kan trengs etter en svært travel sommer og høst. Det gir også mulighet til å lade batteriene fram mot en spennende politisk periode på nyåret - som forhåpentligvis gir muligheter for ei god utvikling av norsk landbruk.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle de tillitsvalgte for en formidabel innsats for Norges Bondelag i 2018, og ønske alle medlemmer ei riktig god jul og et godt nytt år!

Lars Petter Bartnes
leder i Norges Bondelag