Tirsdag 29. januar behandlet fylkesutvalgene i begge Agderfylker sine innspill til staten før årets jordbruksoppgjør.

Fylkesbondelagene i Agder har gitt konkrete innspill, og det gleder oss å se at politikerne i begge fylker i stor grad har vært enige og tatt våre innspill videre, sier Finn Aasheim, organisasjonssjef på Bondelagets Agderkontor.

Særlig setter vi pris på at politikerne i begge fylker har tatt med punkter om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper,  styrking av distrikts- og strukturvirkemidler, investeringsløft for mindre bruk, fondsavsetningsordning og klimatiltak som f.eks. økt støtte til dreneringstiltak, sier Aasheim.

 Dessuten gleder det oss spesielt at alle partier i fylkesutvalgene sluttet seg til innspillene, avslutter han

 

Aust-Agder

Vest-Agder