Jordbruksavtalen vetdatt i Stortinget, selv om det ikke var flertall. Alle partier, bortsett fra Frp, stemte for avtalen.

Det kom flere enkeltforslag fra de forskjellige partiene før avtalen ble vedtatt.

- Jeg er glad for at den nå er vedtatt, og dette er utrolig viktig for oss, sier lederen i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Markeringspolitikk

Likevel er han litt betenkt over at jordbruksoppgjøret blir en arena for markeringspolitikk. Det kom mange forslag fra de forskjellige partiene. Flere ville flytte penger innenfor vedtatt avtale, noe Bondelaget ikke var enig i.

- Vi trenger ikke mer usikkerhet i næringa nå - det vi trenger er mer sikkerhet, sier Gimming.

- Men at jordbruk, matproduksjon og selvforsyning er gjenstand for så høy politisk oppmerksomhet, det ser jeg også på som et godt tegn for framtidas matproduksjon, sier Gimming.

Frp: - Ikke øk målprisene

Blant forslagene som kom inn var blant annet Frps om at målprisene ikke skal økes fra 1. juli 2022. Høyres støttet dette forslaget som eneste parti.

- Målprisøkningene som er fremforhandlet i avtalen er garantert å komme bonden til gode. Det er hele hensikten med målpriser. Dessuten er det viktig at en del av den enorme kostnadsøkningen tas ut i markedet, sier Gimming.