Vi ser at gjerder forfaller, at husdyr på beite oftere blir påkjørt og at BaneNor ikke lenger gir erstatning for påkjørte dyr. Flere i spredtbygde områder er også bekymret for sikkerheten til folk som bor langs linja.

Vest-Agder Bondelag inviterte grunneiere langs banen fra Songdalen til Flekkefjord til møtet. I samarbeid med advokatkontoret Wigemyr og Co vurderes nå å gå til rettslige skritt for å få slått fast gjerdeplikten.

På møtet, ledet av Bondelagets nestleder Åge Gyland, orienterte Advokat Solveig Løhaugen om viktige formuleringer i skjønnet fra 1933 og øvrige argumenter som kan brukes i en evt. sak. Hun orienterte også om den rettshjelpsdekningen som følger vanlige forsikringsavtaler.

Advokatfullmektig Sem Varhaug Søberg fra Norges Bondelag orienterte om Norges Bondelags interesse for saken og at Bondelaget ønsker å bidra faglig i en evt. sak.

Grunneiere i Rogaland opplever tilsvarende problemstillinger og det er dannet grunneierlag både i Hå og i Dalane. Representanter fra grunneierlaget i Dalene deltok på møtet og orienterte om sitt arbeid hittil. Senest om et møte med BaneNor mandag, der BaneNor signaliserte mer imøtekommenhet enn på lenge.
Vi i Bondelaget ønsker kontakt med flere grunneiere langs linja. På møtet mandag ble Jan Viblemo, Konsmo, John Sveinall, Lauvdal, Ingunn Breland, Breland, og Åge Gyland, Flekkefjord/V-A Bondelag, valgt som kontaktpersoner. Ta gjerne kontakt med disse, med Bondelagskontoret eller Wigemyr og Co om du er interessert og/eller har viktige dokumenter som belyser ansvar for gjerdeholdet.