I Vest-Agder er det også i 2016 kvotefri jakt på gaupe. I Aust-Agder er det to jaktområder med kvote, disse områdene omfatter ti kommuner. I kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand er det åpnet for kvotefri jakt. I Aust-Agder stopper jakta når kvoten er fylt i områder med kvote.

Vest-Agder

Vest-Agder tilhører Rovviltregion 1. Rovviltnemnda i region 1 har vedtatt at jakt på gaupe også i 2016 skal være kvotefri.

Aust-Agder

Aust-Agder tilhører Rovviltregion 2. Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt en kvote på 25 gauper med inntil åtte voksne hunndyr. Familiegrupper som går sammen, er fredet de første to ukene av jaktperioden. Eventuell irregulær avgang vil belaste kvoten.  

Kvoten i Rovviltregion 2 er fordelt på sju jaktområder. Kommunene i Aust-Agder er fordelt på tre av disse jaktområdene.

2016-Kart kvotejakt gaupe Rovviltregion 2 2016 - utsnitt Aust-Agder

2016-Kart kvotejakt gaupe Rovviltregion 2 2016 - utsnitt Aust-Agder

 

  • Bykle og Valle kommuner hører til jaktområde F sammen med nabokommunene i Telemark. Det er en kvote på seks gauper i dette jaktområdet.
  • Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør, Tvedestrand, Froland, Arendal og Grimstad kommuner hører til jaktområde G med en kvote på tre gauper.
  • I fem kommuner vest og sør i Aust-Agder fylke er det åpnet for kvotefri jakt. Det gjelder kommunene Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand som utgjør jaktområde H.

NB!  Når det eventuelt er skutt åtte voksne hunndyr totalt i Rovviltregion 2 stoppes jakta umiddelbart.

 

Tillatte jaktmetoder

Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Det er tillatt å jakte på gaupe med rifle eller hagle. Bruk av gaupebås krever Fylkesmannens godkjenning, og aldersgrensen for bruk er på 18 år. Ved bruk av bås skal disse ses til morgen og kveld.

Regelverk

Gaupe er definert som storvilt, og du må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og du må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. Aldersgrensen for å drive jakt på gaupe er 18 år.

For områder med kvote i Aust-Agder (se vedlagt kart) plikter jegeren å ringe telefonsvareren for kvotejakt på gaupe, tlf. 37 01 78 87, før jakta starter og mellom kl. 13 og 14 hver dag det jaktes.

Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder på vakttelefon rovvilt 409 16 574. Vi understreker at også forsøk på felling skal meldes. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn (tlf. 482 54 803) for kontroll, merking, og prøvetaking av biologisk materiale. Jeger skal kunne påvise fellingssted.

Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Jeger eller preparant plikter å innlevere gaupeskrotten innen 1. juni. Om dyret først skal leveres preparant skal det gjøres innen 1. mai. Dersom innleveringsplikten ikke overholdes tilfaller hele individet Viltfondet.