Foto: Jacob Saaghus

På hedersplass denne dagen var Egil og Tove Hilde Åmlid, Tor Espen Helle og Siw Madsen, samt Stein og Hilde Straume.

Fra kl 1000 til kl 1830, i et strålende lørdagsvær,  var det fullt program – marknad – bondedrøs og Statsrådbesøk. Over 700 små og store, unge og gamle var møtt frem og holdt ut hele dagen.

Foto: Ståle Norang

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ble værende i hele 5 timer hos bøndene på Helle. I sin hilsentale ønsket han satsingene lykke til og ba alle om å snakke postivt om det positive i landbruket.

Foto: Ståle Norang

Statsråden ble sittende på scenen sammen med de tre stolte bøndene og imponert ble han når konene entret podiet med friske drakter og taktfast sang med oppfordring til Dale- Det må produseres mat i hele Setesdal og i hele landet.  Valleordfører Steinar Kyrvestad, Fylkesmann Stein Ytterdal, Bondelagsleder Erik Fløystad, NLR- Setesdal Jakob Såghus, Innovasjon Norge ved Lilly Berland, Norturas Siri Haugland, Fjøssystemer ved Jan Ove Dybing og Fylkesleder Kåre Blålid fra Aust-Agder Sau & Geit holdt alle hilsningstaler og overrakte gaver til de 3 familiene!

Foto: Ståle Norang

Etter åpningshilsen, snorklipp og fotografering skiftet Statsråden til passende antrekk og ble med på besøk i alle tre fjøsene. Her tok han seg god tid til å se på løsninger, stilte fagspørmål og ga gode tilbakemeldinger. Den tidligere fylkesmester i gjeterhund tok seg og god tid til å hilse på gjeterhundene og imponert ble han av veggmaleiret i fjøset til Egil og Tove Hilde Åmlid – et flott portrett av en Border Collie.

Foto: Ståle Norang

 

Ytterligere klesskifte ble det når han tok imot utfordringen med å klippe en sau. Uten blyksel hoppet han opp på scenen, tok kyndig frem sauen, og av kom ulla uten at verken minister eller sau ble skadet. Stor applaus fra folkemassen – men kansje litt anpusten under intervjuet som fulgte!!

Foto: Ståle Norang

Han tok seg god tid til å hilse på alle som ønsket en prat og han ble stadig invitert til å komme tilbake til Setesdal.

Linn Kristin Flaten stilte med dyktige gjeterhunder og de fremmøtte ble imponert over samspillet mellom hund og fører. En svært dyktig representant for gjeterhundfaget i Aust-Agder!!

Alle ble imponert når 10 dyktige saueklippere viste sin hurtighet i faget. Her gikk det unna! Fra 30 til vel  50 sekund ble sauen klippet ren for ull – dommere ga grønt lys – og de 3 beste gikk til finale med flotte premier. Mange av de skuelystne trodde ikke sine egne øyne.Den dyktig speaker, Bjørnar Bakken fra Sør-Fron, sørget for god informasjon hele veien og tok småintervjuer med tilhørere.

Det var satt opp båttransport over Otra så alle som ønsket det kom seg greit rundt til alle fjøs og her ble de møtt med flott og informativ presentasjon av bygg og fremdrift.

Foto: Ståle Norang

Gjennom hele dagen  var det anledning til å besøke utstillere og kjøpe seg mat og drikke.

Stor  takk til Valle lokallag med Jorunn Synnøve Uppstad i spissen for et svært godt gjennomført arrangement. Det ble en stor opplevelse for alle denne dagen!!

Flere Bilder:

Fagprat hos Egil Åmlid

Foto: Ståle Norang

..og hos Stein og Hilde Straume. Statsråd Jon Georg Dale følger med

Foto: Ståle Norang

 

Egil Åmlid, Tor Espen Helle, Ministeren og Stein Straume

Foto: Ståle Norang

Syngende fruer fra venstre Tove Hilde Åmlid, Siw Madsen og Hilde Staume

Foto:Finn Aasheim

Snorklipping...

Foto: Ståle Norang

Organisasjonene møter Statsråd. Fylkesleder Kåre Blålid NSG, Avls og klippekontakt Sven Reiersen samt Leder av Lillesand Bondelag Marit Gunn Tveit.

Foto: Finn Aasheim

Deler av pressen var møtt opp!!! 

Foto: Finn Aasheim

Det bygges for nye generasjoner

 

                     ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Av: øystein moi:
Jakob Saaghus er dagleg leiar av Norsk Landbruksrådgjeving si avdeling i Setesdal. Han serverte desse velvalde orda til den store møtelyden på Helle:


"Dette er en festdag, ikke bare for disse 3 sauebøndene, men for hele landbruket i Setesdal og Aust-Agder. Takk til disse 3 bondefamiliene som er så rause at de inviterer oss hjem på visninga.

Å bygge nytt fjøs er det største enketløf en bonde gjør. Derfor er det ekstra viktig at den løsningen som blir valgt, blir tilpasset den enkelte gård og bonde best mulig.

Foto: øystein moiI saueholdet regner vi at 45% av grovforbehovet gjennom året hentes fra fjellbeite. Med begrensa innmarksareal både her i Setesdal og i A-Agde,r er det ekstra viktig at vi kan utnytte de store utmarksarealene på en optimal måte. Sauen er i så måte en ener til å utnytte denne ressursen.

Når disse 3 fjøsene er i full produksjon, tilsvarer det forbruket av sauekjøtt til alle i Setesdal! Når det er sagt, må vi ikke glemme alle de mindre besetningene. Vi regner at ca. 65% av sauekjøttproduksjonen i landet kommer fra de som har 50 sau eller mindre. Her er alle like viktig.

Vi som er samlet her i dag ønsker levende bygder med vekst og utvikling også i landbruket. For å få det til trenger vi å fornye driftsbygninger og stimulere til rekrutering av unge bønder.

Setesdal Landbruksrådgiving har vært involvert i ulike prosjekt de siste åra . bl.a Landbruksprosjektet, grovforprosjektet og nå Ny giv i saueholdet i Aust-Agder. Bare de siste 3 åra er det investert for godt.40 mill i oppgradering av driftsbygninger i dalen. Ballen har begynt å rulle, og det lover bra for investeringlysten fremover. Vi må holde trykke oppe med å arrangering fagsamlinger, turer og gi økonomisk støtte og gode råd.

Jeg vil gi en stor takke til Egil og Tove Hilde, Tor Espen og Siv, Stein og Hilde Marie for et glimrende samarbeid de siste par åra. Som rådgiver er det som å komme til himmelen når en er sammen med denne gjengen. Dere har en fantastisk evne til å se mulighetene, er kreative har skapertrang og stor arbeidskapasitet. En god porsjon humor og humør gjør livet ekstra hyggelig og.

Jeg vil og takke for et flott samarbeid med Innovasjon Norge, Valle kommune, Setesdal Regionråd, fylkesmannen, faglaga og mange positive reportasjer i lokalavisen. I dag ser vi noen konkrete resultater av å løfte i flokk!

Setesdal har kjent for å ta vare på gamle tradisjoner. Jeg har en liten hilsen som kan tas fram, om Hightechen skulle svikte eller for å ivareta nostalgien.

Lykke til videre, dette blir spennende."
Tre mektige menn. F.v. leiaren i Sau & Geit - Kåre Blålid, ordførar i Valle - Steinar Kyrvestad og statsråd Dale. ( foto: Jakob Saaghus )

 

To gode vener. Statsråden og hunden. ( foto: Marit Gunn Tveit )

 

Bondehøvdingen Erik Fløystad i fri dressur. På hovudscena. ( foto: Finn Aasheim )