En begeistret Dokkedal ønsket velkommen før Tore Haugum loset forsamlingen gjennom nøkkeltallene for Agderlandbruket. Vi er ikke noen "tung" landbruksregion, men vi nytter ressursene vi har på en god måte og har ingenting å skjemmest av på områder som teknologibruk, samarbeidsformer og lokalmatsatsing. - Særlig grøntnæringa i Grimstad utmerker seg, sa landbruksdirektøren i Aust- og Vest-Agder, som selv er fra Grimstad.

Innehaver av Hesnes Gartneri DA, og styremedlem i Aust-Agder Bondelag, Katrine Hesnes Jarnes, orienterte kort om fylkeslagets arbeid i disse dager. Det er "oppkjøring" og studierarbeid foran Jordbruksforhandlingene som er øverst på dagsorden. Dessuten en gladnyhet om at Bondelagene i Agder, sammen med Miljøstiftelsen ZERO, nettopp har fått prosjektmidler for å få testet ut fossilfritt drivstoff og landbruksplast. Et ledd i målet om å gjøre landbruket fossilfritt innen 2030. 
Katrine ga også uttrykk for den kriblingen som skjer i alle bønder når dagene blir lengre i februar. Naturen (og bonden) gjør seg klar for ennå en ny løfterik vår. Det var Katrine som presenterte dagens sitat, fra en fersk facebook-kommentar fra den vidgjetne Jon Fløistad: "Gartnere er i prinsippet alltid fornøyde, de tror på frøet og framtida".

Fungerende direktør Anne Britt Bjørdal i Innovasjon Norge Agder tok oss raskt igjennom status for investeringer i Aust-Agder: De siste 5 årene er det utbetalt ca 90 mill i reine tilskudd. Det betyr at det er investert mer enn 450 mill kr. i landbruket i perioden! Og interessen for inveseringer er økende.

En engasjert Traaseth innledet ved å fortelle om en rask læringskurve ved overgangen fra å jobbe i amerikanskeid IT-industri til å bli statsansatt i Innovasjon Norge. Særlig er hun imponert over produktivitetsveksten og teknolgiutviklingen i det norske landbruket.
Hun filosoferte videre over risiko, slik den kan oppleves i finanssektoren, og slik den kan oppleves av en bonde når en haglbyge nærmer seg en nylig spiret grønnsaksåker... Og Traaseth fulgte opp med spørsmålet: -Bør samfunnet bidra med bedre risikoreduserende ordninger for landbrukssektoren?

Så utfordret hun forsamlingen på å avdekke de viktigste flaskehalsene den enkelte bonde opplever.
Oppsummert: politiske rammebetingelser og politkeres kunnskapsnivå, "riksrevisjontenkningens" vektlegging av kontroll, på bekostning av smidighet, Mattilsynet og regelrytteriet, matkjedenes bruk av markedsmakten og finansinstitusjonenes (inkl. IN) mangel på risikovillighet og økende krav til pant.
Også løsninger ble diskutert: Traaseth anbefalte utvida kontakt med øvrig næringsliv, ikke minst de lokale næringsnettverkene Eyde og Node. Flere møteplasser og videre nettverksbygging. Og øk kommunikasjonen med forbrukerne!
En konkret utfordring ble gitt: Kan Grimstad Bondelag påvirke avisa Nationen til økt positiv vinkling av næringa? Hva med en konstruktiv kronikk med ironisk snert?

Som "observatør" på møtet var påtroppende ny direktør i Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hofstad. Grimstadmannen tiltrer stillingen 1. mars, og fikk med seg mange signaler, mye kunnskap og, forhåpentligvis, inspirasjon til å jobbe med og for Agderlandbruket.

Leder i Grimstad Bondelag, Tom Sigurd Dokkedal ønsker velkommen.

Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder, Tore Haugum.

Aust-Agder Bondelags Katrine Hesnes Jarnes.

Anne Britt

Godt gjort å se så uinspirert ut på et inspirasjonsmøte... Men det gikk fort over. De fleste deltakerne strålte som krom'en på bilene i lokalet!

Knut Erik Ulltveit gir gjennomtenkt innspill om storfébesetningen som pantegrunnlag, til en interessert Anita Krohn Traaseth.

Knut Salve Lunden  fra Reddal Fellespakkeri uttrykte klare meninger om, og ferske erfaringer med, å være liten markedsaktør i et kjedestyrt matmarked.

Påtroppende direktør for Innovasjon Norge Agder, Sveinung Hofstad, presenterte seg sjøl, med sjefen Anita som nærmeste tilhører.

Detalj fra bilutstillingen - fra baksetet i Kong Haakons gamle Rolls Royce. Mon tro om Skoda kan tilby slikt ekstrautstyr til denne skriverens Octavia?