Gården ligger i Høvåg i Lillesand kommune. Dette Inn på tunet-tilbudet startet opp i april 2016. Fysioterapeut Ragnhild Bergstad Qualben og gartner Vibeke Vesterhus driver virksomheten. De har innledet et forskningssamarbeid med Universitetet i Agder og forskningsavdelingen ved Sørlandets sykehus Kristiansand.

Levende gård ønsker å gi et kommunalt forankret tilbud til mennesker som er ferdigbehandlet etter kreftdiagnose og som sliter med senskader etter kreftbehandling. De ønsker å vise at Inn på tunet-konseptet kan brukes og være et positivt bidrag inn i den «tradisjonelle» helsetjenesten.

På gården får tidligere kreftpasienter være med på å dyrke grønnsaker, og ernæring blir vektlagt. Dessuten er turmulighetene er gode. Gården har en liten flokk villsau, hest, hund og katter.