foto: øystein moi

Inn i framtida – Inn på tunet

Invitasjon til informasjonsdag for deg som vil starte opp med ”Inn på tunet ” eller som har planar om vidare utvikling av verksemda di.

 

Dato :           18.02.2015

Adresse:       Kjerlingland Hest og aktivitetsgård

                     Vestre Kystvei 420, 4790 Lillesand

Klokkeslett:  10:00 – 15:00

 

 

Program:

*Velkomen til gards – v/ fylkesleiaren i Aust-Agder Bondelag

*Godkjenningsordning / kvalitetssystem. Orientering v/ Matmerk-revisor

*Presentasjon av aktiviteten v/ Kjerlingland Hest og aktivitetsgård

*Presentasjon og gjennomgang av Håndbok for IPT v/ Ragnfrid Kogstad fra Høgskolen i Hedmark

*Presentasjon av aktiviteten v / Mjåland Gård. ( Brit Mjåland )

*Avslutning v/ fylkesleiar i Vest – Agder Bondelag

*Det vert servert mat, kaffe og te.

 

Påmelding til Agderkontoret  tlf: 38071971 /  agder@bondelaget.no  innan 3o.

januar 2015.


foto: øystein moi