Informasjon til beitebrukere - jervesituasjonen sør i Langfjella 2024

Statens naturoppsyn har vinteren 2024 dokumentert forekomst av fem jerv sør i langfjella, hvorav fire ikke er kjent fra tidligere. Det er samlet inn møkkprøver helt fram til ut i mai. Disse er ennå ikke analysert. I disse prøven kan en ikke utelukke DNA etter ytterligere individer.  Det har i løpet av vinteren vært mest aktivitet i kommunene Valle, Bykle og Vinje, samt Ryfylkeheiene i Rogaland.

Grunnet en ny situasjon med flere dokumenterte forekomster av jerv er det i år større potensiale for skader på husdyr på utmarksbeite sør i Langfjella enn det har vært tidligere.

Dersom det er mistanke om skade fra rovvilt på husdyr er det viktig å melde fra til lokal rovviltkontakt umiddelbart for å få dette dokumentert. Dokumentasjon er grunnlaget for erstatning, eventuell umiddelbar søknad om skadefelling eller seinere uttak av dyr i statlig regi.

Mer informasjon om rutiner ved funn av husdyrkadaver står i Rovviltfolder for Agder 2024. Du finn og meir info her, https://www.bondelaget.no/getfile.php/131096715-1718101883/MMA/Bilder%20fylker/Agderkontoret/Rovviltfolder%20Agder%202024.pdf%20%28first%20page%29.webp

Rovviltansvarlige og rovviltkontakter i aktuelle områder i Agder/Rogaland/Telemark:

Kontaktperson

Område

Telefon

Statens naturoppsyn, rovviltansvarlig

Jon Erling Skåtan

Agder og Rogaland

m 48 25 48 03

Statens naturoppsyn, rovviltansvarlig

Espen Marker

Telemark

m 97 57 09 75

Statens naturoppsyn, rovviltkontakt

Audun Rossevatn

Sirdal, Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal, Lyngdal,

Hægebostad, Åseral

m 48 11 70 89

Statens naturoppsyn, rovviltkontakt

Tom Olav Trydal

Bykle, Valle, Bygland

m 48 15 46 06

Statens naturoppsyn, rovviltkontakt

Lars Johan Skjeggedal

Evje&Hornnes, Åmli, Iveland, Froland

p 37 03 73 03

m 41 44 40 17

Statens naturoppsyn, rovviltkontakter

Bjørn Nicolaisen

Christer Kornstad

Vinje

Bjørn Nicolaisen: m 95 91 52 22

Christer Kornstad: m 97 64 64 96

Statens naturoppsyn, rovviltkontakt

Krister Seljeseth

Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Sandnes nord for Lysefjorden

m 91 54 08 36

Statens naturoppsyn, rovviltkontakt

Øyvind Nesheim

Gjesdal, Bjerkreim, Sokndal, Lund, Sandnes sør for Lysefjorden

m 48 20 51 04