Tirsdag arrangerte landbruket på Agder åpent møte om den alvorlige tørken landsdelen nå opplever. Rundt 300 personer fant veien til Evjemoen for å få med seg møtet. I løpet av dagen kom det fram både innspill og frustrasjoner, som i dag var tema på et telefonmøte mellom fylkesbondelagene på Agder og ledelsen i Norges bondelag. Norges bondelag skal nå ta forslag fra møtet med seg videre, samtidig som fylkeslagene fortsetter sitt arbeid.

 Fra bondelaget sentralt stilte leder Lars Petter Bartnes, styremedlem Birte Usland, assisterende generalsekretær Sigrid Hjørnegård og rådgiver på næringspolitisk avdeling Elin Marie Stabbetorp. Organisasjonssjef Finn Aasheim og fylkeslederne Knut Erik Ulltveit og Tor Erik Leland representerte Agder.