Foto: øystein moi

 Kjenner du noen som har gjort en innsats? Send oss ditt forslag innen 1. mai.

Fylkesmannen inviterer på vegne av Kulturlandskapsgruppa i Vest-Agder til å sende inn forslag til kandidater til kulturlandskapsprisen i Vest-Agder 2016. Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, organisasjoner, eller kommuner som har gjort en spsiell innsats for å ta vare på, formidle og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig.

Frist for innsending av kandidater er 1. mai.

Klikk her for å gå invitasjon fra Fylkesmannen hvor formålet med prisen og kriterier for valg av kandidat er utdypet.

Klikk her for å gå til skjema som skal brukes ved nominasjon av aktuelle kandidater.