Situasjonen i dag er at man rett og slett ikke vet nok om antibiotikaresistens. Vi vet ikke hvor mye resistens som følger med maten vi spiser. Vi vet heller ikke konsekvensene av antibiotikaresistens i maten. Men det strenge mattrygghetsregimet i Norge sørger for at risikoen forbundet med å spise mat er så lav som mulig.

Les meir