Høy aktivitet i skogbruket i Aust-Agder

Publisert 
Av Øystein Moi,

Tømmerprisene har vært det viktigste insitamentet for hogst, og skogbruket har normalt raske konjunkturtilpasninger.

 

Foto: øystein moi

Økte investeringer og høy aktivitet preget skognæringen i Aust – Agder i 2015. Totalt ble det avvirket 377 533 kubikk meter i 2015. Dette er en økning på 12,6 prosent fra 2014. Landet som helhet hadde historisk rekordavvirkning med 10,2 millioner kubikk meter.

Tømmerprisene har vært det viktigste insitamentet for hogst, og skogbruket har normalt raske konjunkturtilpasninger. I 2015 ble denne trenden brutt både i Aust-Agder og landet som helhet. Det var en reell nedgang i tømmerprisene fra 2014 til 2015. 

Fylkesmannen i Aust-Agder er rimelig godt fornøyd med samlet skogkulturresultat, særlig planteresultatet. Det viser en oppgang opp mot måltallet for fylket. Aust-Agder er et furufylke med en høy andel avvirkningsareal til naturlig foryngelse.

Ungskogpleienivået er stabilt høyt sett i landssammenheng. Det har ligget mellom 17 000 og 18 000 daa siden årtusenskiftet. 

Våre samarbeidspartnere