God nytt år til alle bondevenner!

Vi går inn i et spennende år hvor mye viktig politikk skal utformes og nye vedtak skal fattes. KrF og bøndene har gjennom alle år stått hverandre nær, og deler mange oppfatninger av hvordan landet vårt skal rustes for fremtiden. Vi deler blant annet en felles oppfatning av verdien av norsk mat og levende lokalsamfunn over hele landet. Vi vet den nasjonale politikken særlig er viktig for oss i Agder. I forrige stortingsperiode var KrF garantisten for en god landbrukspolitikk, dette vil vi også være i denne perioden. Regjeringen vil nemlig ikke ha flertall i mange spørsmål som etter vår mening ville vært svært ødeleggende for å lykkes med økt matproduksjon og et landbruk over hele landet.

Gjennom budsjettforhandlingene i fjor høst fikk jeg være med på å løfte bevilgningene til flom- og skredsikring som jo vår region virkelig har kjent på kroppen. I tillegg lykkes vi også med et initiativ for omstilling fra melk- til ammeku. Jeg tror det må være historisk at det kom 75 mill kroner til en slik ordning utenom jordbruksoppgjøret!

2018 vil bli et spennende år. Snart begynner jordbruksforhandlingene som legger viktige rammer for landbrukspolitikken fremover. Det er selvsagt ekstremt viktig, og KrF kommer til å følge dette arbeidet nøye. Vi skal også jobbe videre med å redusere omdisponeringen av matjord, og ikke minst jordbrukets sentrale rolle i utviklingen av bioøkonomien.

Kontakten mellom Bondelaget og KrF er tett og god, og vi ser frem til å videreføre det gode samarbeidet i 2018. Personlig skal jeg nå være pappa på heltid frem til påske. Det blir fantastisk, og jeg gleder meg til å kunne prioritere de viktigste tingene i livet. Men fra april er jeg i full fart på Stortinget igjen, og ikke nøl med å komme med innspill til meg!