Ein strålande dag på Setesdal Vesthei. Gradestokken synte 14 varmegrader, det var vindstille - og himmelkvelven var meir blå enn vanleg. ( foto: øystein moi )
Tidleg på hausten, i byrjinga av september, vart bondelaget sin lokale bladfyk
beden med på ei fantastisk oppleving i dette ville og aude landskapet.
Tett attmed Roskrepfjorden, 929 meter øve havflata, møttes jærbuer,
venndøler og setesdøler til venskapeleg fordeling av tusenvis av sau
som denne dagen var på veg heim frå fjellbeite.
Ein minnerik dag.

 


Foto: øystein moi

 

Karl Martin Matningsdal he vore sauegjetar i Setesdalsheiene sidan tidleg på 90-talet. I år reiste han på heia i byrjinga av juni månad - og vender ikkje attende til sivilisasjonen før i månadsskiftet oktober / november. I  denne perioden he han omsut for meir enn 4500 sauar. Denne fredagen var omlag 3000 av desse samla innanfor grindene attmed Brokke - Suleskarvegen. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Det er Vinjerui sin sau som stend som nr to - i tredje rekkja frå venstre ... ( foto: øystein moi )

 

Godt samarbeid og effektivt arbeid er avhengig av god logistikk. Våre samarbeidspartnarar i landbrukssamvirket tek seg av slikt. Fagfolk i alle ledd. ( foto: øystein moi )

 

Fargerikt fellesskap. ( foto: øystein moi )

 

Fot0: øystein moi

 

Dei hadde sin eigen måte å gjere dette på. Ein etnisk jærbu - og sau nr 322, på veg mot Suleskar.( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Sau og lam. Far og son. Eit herleg samspel. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi )

 

Fot: øystein moi

 

Såg beint fram ut som dei hadde vore på dressurkurs. Båe to. Dei gjekk slik, jamsides, heile føremiddagen. ( foto: øystein moi )

 

Fot: øystein moi )

 

Foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Kvar og ein laut skrive seg inn i manntalet - eller saueboka. Det er lett å kome ut av telinga på ein slik dag. ( foto: øystein moi )

 

Samspel, og samarbeid, er heilt avgjerande når ein endeleg skal finne seg ein ledig plass på den innleigde lastebilen. ( foto: øystein moi )

 

Naturen, her på høgheia, he alt pynta seg til reinsdyrjakta. (Foto: øystein moi )

 

foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Fot: øystein moi

 

Fot: øystein moi

 

Kjærleik. Omsut. Glede. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Takk for turen. Takk for maten - og takk for stunda. Alv og Inger Liv. ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi

 

Foto: øystein moi

 

Full kontroll seier heie-kongen og saugjetaren Karl Martin Matningsdal. Så langt er 3117 dyr innanfor grindene... ( foto: øystein moi )

 

Foto: øystein moi