Til alle bønder og grovforprodusenter på Agder:

 

Invitasjon til møte

Stad:     Evjemoen Kino - Evjemoen

Dato:    Tysdag 10. juli

Tid:      Kl 11:00

 

Følgjande organisasjonar deltek på møtet:

- Norsk Landbruksrådgiving: Status for grovforavling så langt i år - og dyrkingsråd i ein utfordrande sumar.
 

- Felleskjøpet Rogaland Agder - og Fiskå Mølle: Kraftfor i ei tid med lite grovfor - kva for alternativ finnast.
 

- Tine:  Lite grovfor - utfordring i mjølkeproduksjonen
 

- Nortura: Livdyrsalget og slaktetidspunkt i ein vanskeleg situasjon.
 

- Fylkesmannen v/ landbruksdirektøren:   Informasjon om ulike erstatningsordninger.

 

- Arrangør: Aust-Agder og Vest-Agder Bondelag.

 

                                                                          - Vel møtt -