Foto: Inger Liv Røyter Thoresen.

 

Innovasjon Norges søkjer verksemder eller personar med næringsverksemd i basis i landbrukets og bygdenes ressursar. Kandidatane vert vurdert etter følgjande kriterier:

  • Bærekraft, her under
    • Økonomisk resultat/lønsemd
    • Sosialt som sysselsetting og ringverknader i lokalsamfunnet
    • Miljømessig som  utnytting av lokale ressursar, fremme av lokal kultur og reduserte utslepp
  • Innovasjon/nyskaping

 

Frå sjølve prisutdelinga som gjekk føre seg  i storstova på Høgtun Kultursenter i Øyslebø.(Foto: Inger Liv Røyter Thoresen)
 

Det er aktive, særs dugande - og på mange måtar tradisjonelle bønder som no vert heidra med denne høgthengjande næringslivsprisen i Vest-Agder.
Sjur og Kari Lauvdal driv med mjølk - og slaktegrisproduksjon heime på garden i Marnardal. Ei moderne og veldreven verksemd.
Dei er båe to svært aktive som medlemmer - og ikkje minst som tillitsvalde i fleire av landbrukets organisasjonar. Sjur Lauvdal er m.a. leiar av Marnardal Bondelag.
Tilstades på den høgtidelege prisutdelinga var m.a. representantar frå Tine, Nortura, Bondelaget, landbrukskontoret - ja sjølvaste dyrlækjaren i bygda fann seg ein ledig stol kring langbordet. Det var altså mange som ynskte å heidre Kari og Sjur på den store dagen. Den gilde kvelden.

Kari - blant gode vener.  ( foto: Inger Liv Røyter Thoresen.)