I normale år mottar fylkesmennene de fleste søknadene på avlingsskadeerstatning i perioden opp mot søknadsfristen 31. oktober. Med tørken som denne sommeren har rammet Sør-Norge hardt, er ikke dette et normalt år. Det er derfor ventet at mange bønder vil kunne ha oversikt over skadeomfanget på sine eiendommer tidligere.

Landbruksdirektoratet har derfor framskyndet forberedelsene til årets søknadsomgang, og allerede fra neste uke vil fylkesmennene kunne begynne å behandle søknader, skriver direktoratet på sine nettsider.

Før søknadsbehandling kan begynne har det vært nødvendig å oppdatere søknads- og saksbehandlingssystemet med nye satser fra en en revidert forskrift som ble sendt på høring før sommeren, samt sette systemet i stand til å håndtere søknader om forskudd på opp til 70 prosent av forventet erstatning.  Dette arbeidet har direktoratet påskyndet, og det skal være ferdig senest mandag 6. august.

Les mer på direktoratet sine hjemmesider.